Witamy w pomocy

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania

 

 

Dla projektodawców

Jakie projekty można zgłaszać?

OdpalProjekt.pl nie ogranicza akceptowanych projektów o ile nie naruszają przepisów prawa. Dbamy natomiast o jakość prezentowanych projektów i nie dopuszczamy każdego zgłoszonego pomysłu. W trosce o bezpieczeństwo społeczności wspierających prosimy o szczegółowy opis projektu, pożądany cel finansowy oraz propozycje nagród.

Projekty mogą mieć zarówno charakter społeczny, jak i biznesowy. Nie są akceptowane zbiórki na przedsięwzięcia charytatywne.

Kto może zgłaszać projekty?

Autorem projektu może być:

  • pełnoletnia osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną.

Jeżeli nie spełniasz wymienionych kryteriów zachęcamy do kontaktu w celu znalezienia partnera, który to umożliwi!

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszenie projektu jest możliwe jedynie przez zarejestrowanych użytkowników. Po założenia konta należy zalogować się do portalu OdpalProjekt.pl, wybrać "Moje projekty" w głównym pasku nawigacji, a następnie "Stwórz projekt" i wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego oznaczone jako obowiązkowe.

Jaką prowizję pobiera OdpalProjekt.pl?

OdpalProjekt.pl pobiera prowizję od zebranego kapitału. W przypadku modelu "Wszystko albo nic" prowizja wynosi 7% netto. W przypadku modelu "Bierzesz ile zbierzesz" prowizja to 9% netto. Środki są odliczane od kwoty zgromadzonej za pośrednictwem portalu.

W przypadku, gdy projektodawca określi cel finansowy projektu w modelu "Wszystko albo nic" i nie zostanie on osiągnięty, prowizja nie jest pobierana.

W modelu "Bierzesz ile zbierzesz" prowizja jest pobierana, jeśli projektodawca zdecyduje się na wykorzystanie zebranych środków.

Jakie są dodatkowe koszty?

Autorzy projektów są zobowiązani do pokrycia kosztów prowizji systemów płatniczych.

Dodatkowo OdpalProjekt.pl oferuje szereg usług dodatkowych dla Projektodawców, w tym:

  • obsługa prawna;
  • usługi marketingowe;
  • usługi PR;
  • copywriting i projektowanie nagród;
  • inne;
  • szkolenia z crowdfundingu;

W celu uzyskania informacji o kosztach poszczególnych usług należy skontaktować się z Zespołem OdpalProjekt korzystając z formularza kontaktowego.

Jakie parametry projektu muszę określić?

Każdy pomysłodawca musi przygotować opis projektu, określić cel finansowy, opracować conajmniej 3 bonusy dla wspierających, określić czas trwania zbiórki od 2 do 16 tygodni, dostarczyć swoje dane kontaktowe oraz min. 1 zdjęcie lub film video prezentujący pomysłodawcę i projekt. Są to elementy konieczne, sugerujemy jednak rozszerzenie opisu o dodatkowe materiały multimedialne, opis doświadczenia, argumentację dla wspierających, aktywność w mediach społecznościowych i skorzystanie z usług weryfikacji.

Jaki czas trwania projektu mogę określić?

Projekt może być aktywny od 2 do 16 tygodni licząc od dnia zamieszczenia na OdpalProjekt.pl.

Jaki cel finansowy mogę określić?

Cel finansowy może przyjąć dowolną wartość, należy jednak kierować się przy jego określaniu pewnymi wytycznymi. Budżet projektu powinien wystarczyć na pokrycie kosztów realizacji, ale do minimum powinny być ograniczone koszty wynagrodzeń. Cel powinien być uzasadniony faktycznymi wydatkami i osiągalny przy założeniu przeciętnego zainteresowania projektem. Warto obliczyć ile poszczególnych nagród należy sprzedać, żeby go osiągnąć i zweryfikować prawdopodobieństwo pozyskania takiej liczby wspierających. Zaawansowane obliczenia każdorazowo przeprowadza także zespół OdpalProjekt.pl.

Co stanie się, gdy skończy się czas trwania projektu, a nie zbiorę zaplanowanej kwoty?

Jeśli projekt był realizowany w modelu "Wszystko albo nic" to zebrane środki zostaną zwrócone wpłacającym. Projektodawca jednak nie pozostanie z niczym. Zyska cenne doświadczenie, zainteresowaną społeczność i kontkaty, które będzie mógł w przyszłości wykorzystać

Jeśli zaś projekt był realizowany w modelu "Bierzesz ile zbierzesz" to niezaleznie od zebranej kwoty środki mogą zostać przekazane projektodawcy. Jednak należy pamiętać, że projektodawca zobowiązuje się dostarczyć wpłacającym nagrody, więc jeśli kwota jest za mała lepiej zwrócić je wspierającym.

Jak szybko projekt pojawi się na OdpalProjekt.pl?

Po akceptacji projektu przez moderatorów projekt może zostać zamieszczony na portalu natychmiast. Natomiast mogą wystąpić okresowe opóźnienia w dodawaniu projektu wynikające np. z dużej ilości projektów w tej samej kategorii. Informację o dacie startu każdorazowo z pewnym wyprzedzeniem ustala moderator z pomysłodawcą.

Czy projekt może zostać usunięty?

Jeżeli projekt, bądź projektodawca narusza regulamin OdpalProjekt.pl, bądź inne regulacje prawne obowiązujące w Polsce, możliwe jest jego usunięcie.

Czy mogę prowadzić więcej niż 1 projekt w tym samym czasie?

Istnieje taka możliwość, choć nie polecamy takiego rozwiązania. W czasie trwania zbiórki finansowania należy skupić się na promocji jednego projektu. Nie ma natomiast przeszkód, żeby zbierać środki na kolejne projekty lub dalsze etapy tego samego projektu. To może być świetna szansa na ponowne zwrócenie się do zebranej społeczności!

Skąd mam wiedzieć, że nikt nie ukradnie mojego pomysłu?

Jeżeli Twój pomysł może zrealizować każdy bez Twojego udziału, to znaczy, że nie jest on unikalny. Pamiętaj, że finansowanie społecznościowe opiera się o innowacyjne, spersonalizowane projekty, które zrealizować może jedynie ich pomysłodawca!

W jakim zakresie odpowiadam prawnie będąc pomysłodawcą?

Odpowiedzialność osobista zależy od typu prowadzonego projektu i szczegółowo określona jest w regulaminie OdpalProjekt.pl. Każdy pomysłodawca odpowiada jednak moralnie za zaufanie, którym obdarza go społeczność wspierających.

Czy OdpalProjekt.pl promuje projekty?

OdpalProjekt.pl jest narzędziem dla pomysłodawców, na których spoczywa obowiązek promocji projektów. Jednakże wspieramy naszych pomysłodawców w zakresie informowania o nowych projektach i dajemy im dostęp do atrakcyjnych możliwości promocji. Część z nich jest dodatkowo płatna.

Czy można przekroczyć cel finansowy projektu?

Tak, zebrana kwota może przekroczyć zakładany cel. Jednak na prośbę projektodawny OdpalProjekt.pl może zakończyć akcję przed czasem, jeśli ten uzna, że kwota jest dla niego wystarczająca.