Manual odpalprojekt.pl

 

 

  • krótki opis (około 200 znaków z tytułem, spacja liczona jako znak),

  • zdjęcie miniaturka 256x180,

  • film: youtube, vimeo (bez ograniczeń technicznych, niemniej promocyjny film kampanii crowdfundingowej powinien trwać do 2min),

  • główny opis (żadnych ograniczeń co do ilości znaków),

  • zdjęcia w opisie głównym automoatycznie będą zeskalowane do maksymalnej szerokości 600 pikseli,

  • filmy w opisie głównym youtube i vimeo,

  • możliwość utworzenia przesuwanej galerii zdjęć w opisie głównym wyłącznie przez nasz zespół IT (prośba o przesłanie wybranych zdjęć z uwzględnieniem ich umiejscowienia).

 

krótki opis ( około 200 znaków z tytułem, spacja liczona jako znak),
- zdjęcie miniaturka 256x180,
-film: youtube,vimeo ( bez ograniczeń technicznych, niemniej promocyjny film kampanii crowdfundingowej powinien trwać do 2min,
- główny opis (żadnych ograniczeń co do ilości znaków)
- zdjęcia w opisie głównym automoatycznie będą zeskalowane do maksymalnej szerokości 600 pikseli
- filmy w opisie głównym youtube i vimeo,
-możliwość utworzenia przesuwanej galerii zdjęć w opisie głównym wyłącznie przez nasz zespół IT ( prośba o przesłanie wybranych zdjęć z uwzględnieniem ich umiejscowienia)