POLSKI ZESPÓŁ NA FESTIWALU W JAPONII

Projekt
zakończony
1520
/ 25000 zł
13
wspierających
 

PROJEKT KŌCHI YOSAKOI 2018:

POLSKI ZESPÓŁ NA FESTIWALU W JAPONII

KŌCHI YOSAKOI PROJECT 2018

A POLISH DANCE TEAM AT FESTIVAL IN JAPANKIM JESTEŚMY?

WHO WE ARE?


Nazywamy się Sakuramai Poland i jesteśmy jedyną w Polsce grupą japońskiego tańca yosakoi.


We go by the name of Sakuramai Poland and we are the one and only team in Poland of Japanese dance called yosakoi.


Czym jest yosakoi? To energiczny i dynamiczny grupowy taniec powstały w prefekturze Kochi w 1954 r. Łączy on w sobie elementy tradycyjne i nowoczesne, jest tańczony w wielobarwnych strojach do muzyki bazującej na melodiach folkowych we współczesnej aranżacji.


What is yosakoi? It’s a dynamic and energetic group dance which comes from a Kochi Prefecture in Japan and was created in 1954. It combines traditional and modern elements. It is danced in a colourful costumes to a music based on folk melodies in a contemporary arrangements.


3S3mSWVyNFIJg0EggRscyL5qQpy-CNAs4ddOr-Uh

Fot. Występ na Konkursie Krasomówczym Języka Japońskiego - pierwszy występ Sakuramai Poland, Warszawa 2013.

Pic. Performance at Japanese Language Speaking Contest - first performance by Sakuramai Poland, Warsaw 2013.


Działamy w Polsce już od ponad pięciu lat i nasi tancerze pochodzą z różnych zakątków świata, a łączy nas pasja i zaangażowanie w tworzenie tego unikatowego zespołu. Jako grupa amatorska zaczynaliśmy od zera. Za ciężką pracę zostaliśmy docenieni – w 2016 r. japońska prefektura Kōchi nadała nam zaszczytny tytuł Oficjalnych Ambasadorów Yosakoi. Należymy również do Europejskiego Zrzeszenia Yosakoi (ang. Yosakoi European Network - YEN).


We’ve been operating in Poland for 5 years now and our dancers come from all over the world. We are bonded by passion and engagement in creating this unique team. As an amateurs we’ve started from scratch. But we’ve been rewarded for our hard work - in 2016 Japanese Prefecture of Kochi gave us the honorable official title of the Yosakoi Ambassadors.  We are also a part of the Yosakoi European Network - YEN.


tgc53DTQxwkHS7wawFw9AV6MijIe7n56MSLPjRMr

Fot. Występ na Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską, Warszawa 2017r.

Pic. Performance at Matsuri - The Picnic with the Japanese Culture, Warsaw 2017.CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

WHAT DO WE DO?


Na swoim koncie mamy kilkadziesiąt występów, dziesiątki warsztatów i kilkanaście publikacji medialnych. Co roku występujemy w Warszawie na jednym z największych w Polsce wydarzeń związanych z kulturą Japonii - “Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską”. Mieliśmy również zaszczyt wystąpić dla Pierwszej Damy Japonii pani Akie Abe podczas jej wizyty w Krakowie w czerwcu 2013 roku.


We have done numerous performances and workshops, and we’ve even been featured in few media coverages. Every year we perform in Warsaw at one of the biggest events related to Japanese culture in Poland - “Matsuri - The Picnic with the Japanese Culture”. We’ve also had the honour to perform for the First Lady of Japan, Mrs. Akie Abe, during her visit to Cracow in June 2013.

eeXdruZSN6yhmgG5LpT1cHXDZvrtQTW7BXtsCMQA

Fot. Występ dla pani Akie Abe, Kraków 2013r

Pic. Performance for Mrs. Akie Abe.


CEL PROJEKTU:

THE AIM OF THE PROJECT:


W Sakuramai Poland od początku mieliśmy wielkie marzenie. Marzenie, które zagrzewało nas do pracy, ale jednocześnie wydawało się prawie niemożliwe do zrealizowania. Chcieliśmy wystąpić ramię w ramię z profesjonalnymi drużynami na Festiwalu Yosakoi w Kōchi. Był on pierwszy w historii, a obecnie jest jednym z 10 największych festiwali tańca yosakoi w Japonii. Co roku bierze w nim udział ponad 18 000 tancerzy (ok. 200 drużyn), którzy w kolorowych strojach występują w 16 różnych miejscach w całym mieście Kōchi. Większość z występów ma formę parady. Festiwal odbywa się co roku od 9 do 12 sierpnia – w tym roku będzie to już jego 65. odsłona.


Since the beginning, we had a huge dream here, in Sakuramai Poland. This dream pushed us to work harder and harder, but at the same time it seemed impossible to come true. We hoped to perform one day side by side with professional teams during the Kōchi Yosakoi Festival.The first in history and currently one of the 10 biggest yosakoi dance festivals in Japan. Each year over 18 000 dancers (around 200 teams) perform in colourful costumes in 16 different locations throughout the city. Most of the dances are performed in parades. The festival is held annually in August (9th-12th) and this year it will return for the 65th time.


YwKBYVnPaQ7WOeY_zCKeJudAx8a2NAIkXwiynQ5o

Fot. Festiwal Yosakoi w Kochi. [źródło: http://visitkochijapan.com/special/yosakoi/]

Pic. Yosakoi Festival in Kochi [source: http://visitkochijapan.com/special/yosakoi/]


Jeszcze do niedawna możliwość wzięcia udziału w Festiwalu Yosakoi w Japonii była tylko marzeniem. Jednak dzięki ciężkiej pracy, wsparciu wielu osób oraz kilku niezwykłym zbiegom okoliczności, to marzenie zmieniło się w plan. Plan uczestnictwa w tegorocznym Festiwalu Yosakoi w Kōchi!


Up till now performing at the Yosakoi Festival in Japan was only a dream, but thanks to the support and hard work of many people and thanks to a few remarkable coincidences, this dream turned into a plan. The plan to take part in this year’s Kōchi Yosakoi Festival!

tXl5BPI-HX9mIPnpYnA270OgQBmxcYnnZh2p0m8G

Fot. Występ na Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską, Warszawa 2015.

Pic. Performance at Matsuri - The Picnic with the Japanese Culture, Warsaw 2015.


Występ u boku profesjonalnych zespołów to nie tylko spełnienie naszych marzeń, ale też budujące doświadczenie, dzięki któremu z jeszcze większym zapałem będziemy promować nasz ukochany taniec yosakoi w Polsce i na świecie. Sprawa nie jest jednak taka prosta, jak mogłoby się wydawać – do tej pory tylko jednej grupie spoza Japonii udało się to osiągnąć. Chcemy żeby nasz występ był przykładem dla innych grup, że o marzenia warto zawalczyć!


Performing alongside professional teams will not only be a dream come true but also a motivating experience that will allow us to work even harder to promote our beloved yosakoi dance in Poland and in the world. But it’s not as easy as it may seem - up till now only one team outside of Japan was able to achieve it. We want our performance to be an example for other teams that it is worth fighting for your dreams!gDil9BL-tVFkn2TFR30cPWGs9p8YZhqiM1tUyPQK

Fot. Występ na Matsuri - Pikniku z Kulturą Japonii, Warszawa 2016r.

Pic. Performance at Matsuri - The Picnic with the Japanese Culture, Warsaw 2016.


CZEGO POTRZEBUJEMY?

WHAT DO WE NEED?Koszty związane z wyjazdem do Kōchi zostaną pokryte dzięki wpłatom osób biorących udział w projekcie. Jednak uczestnictwo w festiwalu wiąże się z olbrzymimi wydatkami (opłata za uczestnictwo, stroje, akcesoria, nagłośnienie, itp.) dlatego chcąc częściowo wspomóc finansowo naszych tancerzy (z których wielu to osoby uczące się), postanowiliśmy zorganizować kampanię crowdfundingową.


The cost of going to Kōchi will be covered by dancers taking part in the Project. But taking part in the festival is associated with huge expanses (participation fee, costume and accessories fee, sound system etc.) therefore willing to help our dancers (many of whom are still studying) financially we’ve decided to start the crowdfunding campaign.


Mqr-rGcsobuEeCEu8el8d0ikGLwKJ-yqgbtC_kpN

Fot. Festiwal Japonia 4D, Kraków 2018r.

Pic. Japan 4D Festival, Cracow 2018.


NA CO PÓJDĄ TWOJE PIENIĄDZE?

WHAT WILL WE USE YOUR MONEY FOR?


Udział w Festiwalu Yosakoi w Kōchi wiąże się z następującymi kosztami:

 • koszt stworzenia muzyki i choreografii;

 • koszt zaprojektowania i uszycia strojów (w tym akcesoria taneczne);

 • koszt zaprojektowania i uszycia flag;

 • koszt nagłośnienia;

 • wpisowe za udział w festiwalu oraz obowiązkowe ubezpieczenie;

 • transport do Japonii;

 • wyżywienie i nocleg.


Participation in Kochi Yosakoi Festival involves the following costs:

 • the costs of making the music and choreography

 • the cost of designing and sewing costumes (including the accessories)

 • the cost of designing and sewing the flag

 • the cost of sound system

 • participation fee and the obligatory insurance

 • transport to Japan

 • food and accomodation  

6UqtYkKoCGr0d47osVq6KeQxIwsN9lqFHboSKKXR

Fot. Warsztaty tańca yosakoi, Kraków 2014

Pic. Yosakoi dance workshop, Cracow 2014.


Przed nami jeszcze dużo pracy, ale już nie możemy się doczekać lata!

Jeżeli uważacie, że warto mieć marzenia, wesprzyjcie nas, naprawdę to docenimy!


There is still a lot of work ahead of us, but we can’t wait for the summer!

If you believe that it’s worth having dreams, donate us, we will truly appreciate it!


Więcej informacji o Sakuramai Poland znajduje się na: http://pl.sakuramai.org/pl/


More information about Sakuramai Poland can be found at: http://pl.sakuramai.org/en


Śledź nas na:

Twitter: @Sakuramaipoland

Instagram: @Sakuramaipoland

Facebook: sakuramai.poland2012


Follow us on:

Twitter: @Sakuramaipoland

Instagram: @Sakuramaipoland

Facebook: sakuramai.poland2012

PATRON MEDIALNY

thumb_b232ae5_resize_1920_1080.jpg
80IkXLqkJUb2ZSqGmR7nP3KPaICt95mr8KNegTIH.


Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę