X Kongres Republikański

WESPRZYJ
8620
/ 30000 zł
43
wspierających
15
dni do
końca zbiórki
JUBILEUSZOWY, X KONGRES REPUBLIKAŃSKI!
Oficjalna premiera 24. numeru kwartalnika Rzeczy Wspólne!

Data: 8 IV 2017, rejestracja od godziny 10:00
Miejsce: Palladium, ul. Złota 9, Warszawa
Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Program X Kongresu Republikańskiego:

11:00-11:30
Otwarcie kongresu, przemówienia powitalne.

11:30-13:00 Dobra zmiana – Polska tu i teraz.

 • Prezentacja: Co nowego w Polsce AD 2017? Kluczowe zmiany i niezauważone reformy.
 • Dyskusja: Dobra zmiana a dobro wspólne. Plusy i minusy dotychczasowych rządów PiS.
 • Dyskusja: Racja stanu wobec konfliktu totalnego – jak wyłączyć ją z bieżącej walki politycznej?

13:00-14:00 Przerwa obiadowa.

14:00-15:30 Faktyczne słabości Polski – Kierunki zmian niezbędnych i możliwych.

 • Prezentacja: Sektor finansów publicznych i ubezpieczenia społeczne.
 • Prezentacja: Centrum rządowe i polityczne.
 • Prezentacja: Delegacja i kontrola władzy.
 • Dyskusja: W jakim kierunku powinna zmierzać reforma władzy i administracji? Skąd wziąć siłę i wolę polityczną dla takich reform?

15:30-16:00 Przerwa kawowa.

16:00-17:30 Jak nie utonąć w Międzymorzu – Realizm i pragmatyzm w polityce zagranicznej.

 • Prezentacja: Pozytywne warianty dla Polski i ich punkty wspólne
 • Prezentacja: Dyplomacja publiczna – zapomniane narzędzie
 • Prezentacja: Droga do Międzymorza. Jak znaleźć i przekonać potencjalnych partnerów?
 • Dyskusja: Jak pragmatycznie prowadzić dyplomację i dokąd może nas ona zaprowadzić?

17:30-18:00 Zakończenie części oficjalnej.

18:00-19:00 Przerwa.

19:00-22:00 Integracja i konkursy z nagrodami.Więcej o nas na:

facebook

strona www

twitter
thumb_xkongresmini_resize_600_600.jpg

***********************************************************************

Nasz projekt to kontynuacja cyklicznych wydarzeń, które jako Fundacja Republikańska organizowaliśmy w poprzednich latach. Do tej pory odbyło się dziewięć Kongresów Republikańskich, a każdy z nich poświęcony był wybranej myśli przewodniej. Dyskutowaliśmy podczas nich o sprawach metafizycznych i bardzo przyziemnych. Omawialiśmy zarówno prądy filozoficzne, która definiują współczesną politykę, jak i konkretne propozycje rozwiązań problemów, z którymi musi poradzić sobie władza publiczna. Ostatni, IX Kongres Republikański, odbył się 8 października 2016 roku. Zgodnie z obietnicą wracamy więc do stałego, półrocznego cyklu :).

Biuro organizacyjne wydarzenia znajduje się w Fundacji Republikańskiej, ale Kongres jest projektem całego środowiska republikańskiego w Polsce. Zapraszamy do uczestnictwa w nim wszystkich, od lewa do prawa. Warunkiem jest zgodność z trzema najważniejszymi zasadami naszego środowiska: prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami, troska o podmiotowość państwa polskiego i ochrona życia. Jeśli są to również Twoje wartości, to jesteś jednym z nas.

thumb_7-kongres_resize_600_600.jpg
X Kongres Republikański odbędzie się 8 kwietnia 2017 roku w Kinie Palladium. Drzwi otworzymy o 10:00, a oficjalne rozpoczęcie zaplanowaliśmy na 11:00. Część merytoryczna potrwa do mniej więcej godziny 18:00, po której – w tym samym miejscu – przewidujemy czas na integrację. Dobrze więc, abyście zarezerwowali sobie cały dzień... i całą noc :).

Pracujemy obecnie nad szczegółowym programem wydarzenia. Będziemy na bieżąco informować o potwierdzonych gościach i panelach dyskusyjnych.

O nas

thumb_fundacja-niebieska_resize_600_600.

Fundacja Republikańska jest organizacją pozarządową typu think-tank, założoną w październiku 2009 roku. Podstawowym polem naszego funkcjonowania jest budowa i rozwijanie zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego. Zajmujemy się monitorowaniem działań organów władzy i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Najczęstszą formą naszej aktywności jest publikacja raportów, w których analizujemy stan obecny poszczególnych dziedzin lub działów administracji państwa i proponujemy konkretne rozwiązania problemów lub usprawnienia procesów. Pracujemy również w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Podstawowym projektem w tych dziedzinach jest kwartalnik republikański „Rzeczy Wspólne”.


Fundację Republikańską tworzą osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

Łączy nas zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:
• kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi,
• zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym,
• kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

thumb_x-kongres-xxl_resize_600_600.jpg

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę