X Kongres Republikański

Projekt
zakończony
27810
/ 30000 zł
141
wspierających
 
JUBILEUSZOWY, X KONGRES REPUBLIKAŃSKI!

Największe święto środowiska polskich republikanów. Jeśli interesujesz się polityką i leży Ci na sercu dobro wspólne - musisz tu być! Trzy bloki prezentacji i dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące wyzwań stojących przed Polską: zgody narodowej, reform administracyjno-gospodarczych i polityki zagranicznej. Ministrowie i posłowie, naukowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni i dziennikarze - wszyscy w jednym miejscu. Wszyscy dla Rzeczypospolitej.

Data: 8 IV 2017, rejestracja od godziny 10:00
Miejsce: Teatr Palladium, ul. Złota 9, Warszawa
Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Program X Kongresu Republikańskiego

11:00 – 11:10 Wystąpienie powitalne – Marek Wróbel.

11:10 – 11:20 Prezentacja 24. numeru Rzeczy Wspólnych.

11:20 – 11:50 Wystąpienia specjalne – prof. Piotr Gliński, TBA.

11:50 – 13:50 Dobra zmiana – Polska tu i teraz.

 • Systemowa rola opozycji w wybranych krajach – prezentacja: dr hab. Jacek Zaleśny.
 • Racja stanu wobec konfliktu totalnego – jak wyłączyć ją z bieżącej walki politycznej? – dyskusja: Marcin Horała, Mariusz Staniszewski (moderator), Piotr Zaremba, prof. Andrzej Zybertowicz.
 • Co nowego w Polsce AD2017? Kluczowe zmiany i niezauważone reformy – prezentacja: Radosław Żydok.
 • Dobra zmiana a dobro wspólne. Plusy i minusy dotychczasowych rządów PiS – dyskusja: Paweł Lewandowski, Bartosz Marczuk, Marek Wróbel.

13:50 – 15:00 Przerwa obiadowa.

15:00 – 16:15 Faktyczne słabości Polski – Kierunki zmian niezbędnych i możliwych.

 • Sektor finansów publicznych – prezentacja: Marek Kułakowski.
 • Finansowanie służby zdrowia przez państwo – prezentacja: dr Marek Woch.
 • Centrum rządowe – prezentacja: Radosław Żydok.
 • Delegacja i kontrola władzy – prezentacja: Dominik Mazur.
 • W którą stronę powinna zmierzać reforma władzy i administracji? Skąd wziąć siłę i wolę polityczną dla takich reform? – dyskusja: Marcin Chludziński, dr Marek Dietl, Anna Młynarska-Sobaczewska, Witold Stoch, Marek Wróbel (moderator).

16:15 – 16:45 Przerwa kawowa.

16:45 – 17:50 Jak nie utonąć w Międzymorzu – Realizm i pragmatyzm w polityce zagranicznej.

 • Pożądane scenariusze dla Polski – prezentacja: Arkadiusz Regiec.
 • Droga do Międzymorza. Jak znaleźć i przekonać potencjalnych partnerów – prezentacja: Grzegorz Kędzia.
 • Jak pragmatycznie prowadzić dyplomację i dokąd może nas ona zaprowadzić? – dyskusja: Marcin Kacperek (moderator), dr Paweł Kowal, Paweł Musiałek, Krzysztof Rak, Anna Siarkowska.

17:50 – 18:00 Zakończenie części oficjalnej.

18:00 – 19:00 Przerwa.
19:00 – 22:00 Integracja i konkursy z nagrodami.

Więcej o nas na:

facebook

strona www

twitter
thumb_xkongresmini_resize_600_600.jpg

***********************************************************************

Nasz projekt to kontynuacja cyklicznych wydarzeń, które jako Fundacja Republikańska organizowaliśmy w poprzednich latach. Do tej pory odbyło się dziewięć Kongresów Republikańskich, a każdy z nich poświęcony był wybranej myśli przewodniej. Dyskutowaliśmy podczas nich o sprawach metafizycznych i bardzo przyziemnych. Omawialiśmy zarówno prądy filozoficzne, która definiują współczesną politykę, jak i konkretne propozycje rozwiązań problemów, z którymi musi poradzić sobie władza publiczna. Ostatni, IX Kongres Republikański, odbył się 8 października 2016 roku. Zgodnie z obietnicą wracamy więc do stałego, półrocznego cyklu :).

Biuro organizacyjne wydarzenia znajduje się w Fundacji Republikańskiej, ale Kongres jest projektem całego środowiska republikańskiego w Polsce. Zapraszamy do uczestnictwa w nim wszystkich, od lewa do prawa. Warunkiem jest zgodność z trzema najważniejszymi zasadami naszego środowiska: prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami, troska o podmiotowość państwa polskiego i ochrona życia. Jeśli są to również Twoje wartości, to jesteś jednym z nas.

thumb_7-kongres_resize_600_600.jpg
X Kongres Republikański odbędzie się 8 kwietnia 2017 roku w Kinie Palladium. Drzwi otworzymy o 10:00, a oficjalne rozpoczęcie zaplanowaliśmy na 11:00. Część merytoryczna potrwa do mniej więcej godziny 18:00, po której – w tym samym miejscu – przewidujemy czas na integrację. Dobrze więc, abyście zarezerwowali sobie cały dzień... i całą noc :).

Pracujemy obecnie nad szczegółowym programem wydarzenia. Będziemy na bieżąco informować o potwierdzonych gościach i panelach dyskusyjnych.

O nas

thumb_fundacja-niebieska_resize_600_600.

Fundacja Republikańska jest organizacją pozarządową typu think-tank, założoną w październiku 2009 roku. Podstawowym polem naszego funkcjonowania jest budowa i rozwijanie zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego. Zajmujemy się monitorowaniem działań organów władzy i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Najczęstszą formą naszej aktywności jest publikacja raportów, w których analizujemy stan obecny poszczególnych dziedzin lub działów administracji państwa i proponujemy konkretne rozwiązania problemów lub usprawnienia procesów. Pracujemy również w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Podstawowym projektem w tych dziedzinach jest kwartalnik republikański „Rzeczy Wspólne”.


Fundację Republikańską tworzą osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

Łączy nas zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:
• kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi,
• zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym,
• kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

thumb_x-kongres-xxl_resize_600_600.jpg

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę