The Heart // Nowa Płyta Michała Rasska

Projekt
zakończony
7500
/ 40000 zł
88
wspierających
 

                                                         

thumb_71207e7_resize_1920_1080.png


    Pozwólcie, że Wam coś opowiem. Ostatnie cztery lata były dla mnie czymś naprawdę niezwykłym. Udało mi się wydać moją pierwszą płytę, która pozwoliła mi odwiedzić najróżniejsze zakątki naszego kraju, dzieląc się moimi piosenkami i uwielbieniem. Widziałem na własne oczy jak wypełnia się to, co głęboko w sercu wiem, że jest powodem, dla którego tu jestem.

Spotykaliśmy się, dziękowaliście mi za to, co robię i prosiliście abym nie przestawał. Wasze słowa, wsparcie i wdzięczność za to, co robię były i są jedną z rzeczy która przynosi mi najwięcej radości. Był jednak w moim życiu moment, w którym zacząłem zapominać o tym, co najważniejsze i zatracać swoją wrażliwość i chęć do uwielbienia. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Poznałem Agusię, dziewczynę, która dziś jest już moją żoną.

Bóg przez nią przypomniał mi, kim naprawdę jestem. Wiem, że brzmi to trochę jak scenariusz ze zbyt słodkiego filmu, ale naprawdę tak było. Zacząłem pisać. Najpiękniejsze wersy i melodie jakie kiedykolwiek napisałem, zaczęły naturalnie we mnie wybrzmiewać, tym razem w języku angielskim. Te piosenki zabierały mnie w inną rzeczywistość.

Zanim się obejrzałem, powstały utwory, o których wiedziałem, że będą musiały zostać kiedyś nagrane. Dlaczego "The Heart"? Teksty, piosenki i melodie są odzwierciedleniem tego, co Bóg złożył w moim sercu. Bije z nich miłość do Niego oraz do tego co piękne, czyste i delikatne. Wiem, że wielu z Was, podobnie jak i ja czekało na moment zaczęcia nagrań do drugiej płyty. Dzisiaj jest ten dzień. Rozpoczynamy pracę w studio nad "The Heart".


ENG:

    Let me tell you about something. The last four years have been something extraordinary to me. I managed to release my first album. By singing these worship songs and sharing them with you I was able to visit many different places in our whole country. I’ve been seeing how what I believe deeply in my heart is the purpose for my life here was being fulfilled.


We’ve been meeting, you’ve been thanking me for what I’ve been doing and asking me not to stop. Your words, support and gratitude for what I do were and are one of the things that bring me the most joy. However, there was a moment in my life where I began to forget about what is most important and to lose my sensitivity and the desire to worship. Then something amazing happened. I met a girl named Aga, who is now my wife.


Through her, God has been reminding me of who I really am. I know it sounds like taken from a script of a cute romantic movie, but it’s all true. I started to write. The most beautiful verses and melodies I have ever written have naturally started to play out in me, this time - in English. These songs have been taking me into a different reality.


Before I looked, there were songs that I knew would need to be recorded some day. Why "The Heart"? Lyrics, songs and melodies are a reflection of what God has placed in my heart. Beat them with love to him and to what is beautiful, clean and delicate. I know that many of you, just like me, waited for the moment of recording to the second album. Today is the day. We start work in the studio on "The Heart".

thumb_90b04f8_resize_1920_1080.png

 Chcemy abyście mogli cieszyć się razem z nami tą przygodą. W najbliższym czasie będę dzielił się z wami różnymi momentami ze studio. Będziecie je mogli oglądać na moim instagramie i facebooku. Chcę Was też zachęcić do wsparcia nas w tym przedsięwzięciu, wybierając któryś z progów na OdpalProjekt.

Nagranie płyty to czasochłonne i kosztowne przedsięwzięcie, jednocześnie niesamowicie piękne i satysfakcjonujące. Zebrane środki przeznaczymy na studio, mix i mastering, promocję, muzyków sesyjnych, klipy, grafika oraz tłoczenie i druk. Jeśli nie możecie nas teraz wesprzeć finansowo, pamiętajcie się o nas modlić i nie zapomnijcie podzielić się ze znajomymi wiadomością o powstawaniu płyty.


ENG:

    We want you to enjoy this adventure along with us. In the near future I will share with you some fun stuff from the studio. I would also like to encourage you to support us in this project by choosing one of the available levels of support on OdpalProjekt.


Recording an album is a time-consuming and expensive undertaking, but at the same time incredibly beautiful and satisfying. The donated funds will cover the work in the studio, the mix and the mastering, the promotion, the session musicians, the clips, the graphics and also the press and printing. If you can not support us financially, remember to pray for us and do not forget to share these news with your friends.


thumb_6cd7dd0_resize_1920_1080.png


Obiecuję Wam, że każda z piosenek która znajdzie się na tej płycie, będzie na niej bo jest piękna, wypływa z mojego serca i dlatego, że wierzę iż poruszy serce Boga i Wasze. Na płycie znajdzie się co najmniej 12 utworów.  Wiem, że wielu z was czeka na kolejną płytę w całości po polsku, ale uwierzcie mi, piosenki które znajdą się na tej płycie są niezwykle głębokie i piękne. Zresztą znajdzie się na niej kilka pieśni w rodzimym języku, m.in Królestwo i Sprawiedliwość.. :)

Dziękuję Wam za Wasze wsparcie.
Dzisiaj zaczęło spełniać się moje kolejne marzenie i wierzę, że powstanie z tego coś niezwykle pięknego.

Pozdrawiamy Was,

Michał i Aga


ENG:

    I promise you that every song that will be on this album will be on it because it is beautiful, it flows from my heart and because I believe that it will move the heart of God and yours. The album will contain at least 12 tracks. I know that many of you have been waiting for the next album entirely in polish, but trust me, the songs that will be on this one are very deep and beautiful. Besides, there will be a few songs in our native language on it, including "Królestwo" and "Sprawiedliwość" ...:) 

Thank you for your support. 
Today my next dream has started to come true and I believe that we will create something beautiful.


With love,

Michał and Aga


thumb_cf4ffbf_resize_1920_1080.JPG


PS. Tutaj możecie posłuchać muzyki z mojego pierwszego albumu "Nie musisz się już bać" :)

A tutaj dwie piosenki, które usłyszycie na nowej płycie: Królestwo, oraz "Sprawiedliwość" ( oczywiście w wersji studyjnej :) )


Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę