Mapy Dochodów i Wydatków Państwa 2018

Projekt
zakończony
15670
/ 10000 zł
59
wspierających
 

Dziękujemy!

Aktualizacja: sukces zbiórki na Mapę Wydatków Państwa!

https://fundacjarepublikanska.org/2019/09/sukces-zbiorki-na-mape-wydatkow-panstwa/


Udało się przekroczyć granicę 10 000zł, ale nie odpuszczamy i zbieramy dalej! 

Jeśli zbierzemy 15 000 zł będziemy mogli rozesłać mapy do szkół!

Każda złotówka się liczy – zapraszamy do wpłacania datków Chcesz wiedzieć na co idą Twoje podatki? Gdzie marnowane są pieniądze? Wesprzyj nasz projekt i przyczyń się do powstania Mapy Dochodów i Wydatków Państwa za 2018 rok!


Fundacja Republikańska rozpoczyna realizację projektu Map Dochodów i Wydatków Państwa za 2018 rok. Te dwie mapy obrazują wszystkie dane o kosztach i dochodach całego sektora publicznego. Robimy to, gdyż patrzenie władzy na ręce to podstawa społeczeństwa obywatelskiego, które chcemy z Wami budować. W końcu państwo finansuje się z naszych pieniędzy, więc musimy wiedzieć na co je wydaje.

Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki oraz co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego. Natomiast w ramach Mapy Dochodów pokazujemy drugą stronę medalu – skąd pochodzą środki wykorzystywane przez państwo.


Jakie cele spełniają Mapy Dochodów i Wydatków?

 • są użytecznym narzędziem obrazującym skalę przepływów finansowych państwa;
 • pokazują, jak wiele różnych instytucji jest finansowanych przez państwo polskie;
 • wskazują wszystkie źródła dochodów sektora finansów publicznych;
 • przedstawiają priorytety budżetowe administracji;
 • pozwalają prowadzić w pełni merytoryczną dyskusję o stronie wydatkowej i dochodowej (podatkowej), opartą o twarde, ale i przystępnie przedstawione dane;
 • edukuje obywateli o tym, jak działa państwo i z jakich elementów się składa.


Więcej o mapach na stronie: www.mapawydatkow.pl


thumb_3b93b8b_resize_1920_1080.pngthumb_ef95d30_resize_1920_1080.pngNa co wydamy pieniądze ze zbiórki?

 • opłacenie analityków, którzy przegrzebią się przez dokumenty finansowe, statystyki GUSowskie, sprawozdanie z realizacji budżetu, informacje z ministerstw i inne dane, na bazie których wyliczą rzeczywiste dochody i wydatki państwa;
 • opłacenie grafika, który przygotuje wizualizację danych;
 • opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej na której opublikujemy mapy;
 • wydruk map;
 • wysyłkę map do najważniejszych osób w państwie;
 • zorganizowanie konferencji prasowej;
 • promocja map w internecie.


thumb_a6aea7e_resize_1920_1080.jpg
***********************************************************************

thumb_efb1e1a_resize_1920_1080.jpg

O nas
Fundacja Republikańska jest organizacją pozarządową typu think-tank, założoną w październiku 2009 roku. Podstawowym polem naszego funkcjonowania jest budowa i rozwijanie zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego. Zajmujemy się monitorowaniem działań organów władzy i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Najczęstszą formą naszej aktywności jest publikacja raportów, w których analizujemy stan obecny poszczególnych dziedzin lub działów administracji państwa i proponujemy konkretne rozwiązania problemów lub usprawnienia procesów. Pracujemy również w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Podstawowym projektem w tych dziedzinach jest kwartalnik republikański „Rzeczy Wspólne”.

Fundację Republikańską tworzą osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

Łączy nas zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:

 • kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi;
 • zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym;
 • kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

thumb_2ab2253_resize_1920_1080.jpg

Więcej o nas na:

Facebook

Strona www

TwitterRegulamin komentowania

Wybierz nagrodę