Budowa Niezależnego Ośrodka Sztuki i Edukacji Ekologicznej ETAP II

Projekt
zakończony
400
/ 45000 zł
9
wspierających
 

Na co zbieramy?


Budujemy niezależne i niekomercyjne centrum sztuki i edukacji ekologicznej w karkonoskich Michałowicach. Będzie to kameralny kompleks architektoniczny, na który złożą się:


 1. Oranżeria, czyli Schronisko dla Niechcianych Roślin o funkcjach uzdrowiskowych i edukacyjnych

 2. Dom rezydencyjny z przeznaczeniem na rezydencje artystyczne i literackie - Dom Czasu Odzyskanego

 3. oraz galeria sztuki, czyli Galeria Multisensoryczna o funkcjach kulturalnych i edukacyjnych


  thumb_a07201a_resize_1920_1080.png


W tym roku planujemy budowę Oranżerii, na którą zbieramy fundusze. Wraz z uruchomieniem Oranżerii planujemy rozpocząć wydawanie raz w roku na naszej stronie www.latarniagorska.org biuletynu promującego wiedzę na temat alternatywnego projektowania, permakultury i designu DIY.

Latarnia Górska powstaje na terenie i we współpracy z Teatrem Cinema.

   

        thumb_e935c4a_resize_1920_1080.jpg       


Dlaczego warto nas wesprzeć?


Żyjemy w czasach, która wymagają zdecydowanych działań i aktywizmu społecznego w celu mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, takimi jak ocieplenie klimatyczne i kryzys późnego kapitalizmu. Nasze działanie ma na celu stworzenie przestrzeni dla aktywności ekologicznych i artystycznych, edukacji ekologicznej i prezentacji różnych dyscyplin sztuki. Od dwóch lat działamy wolontariacko nad tym projektem. W chwili obecnej dysponujemy gotowym projektem architektonicznym i budowlanym Oranżerii. Aby ją zbudować będziemy potrzebowali Waszego wsparcia.


       thumb_64a5a36_resize_1920_1080.jpg


Kim jesteśmy?


Jesteśmy grupą doświadczonych architektów i artystów z licznymi osiągnięciami w polskim i międzynarodowym obiegu. Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego centrum kultury dla szeroko zakrojonych działań artystycznych i edukacji ekologicznej. Zależy nam jednocześnie na stworzeniu przestrzeni o wysokich standardach estetycznych, przyjaznej środowisku i krajobrazowi kulturowemu.


       thumb_b825982_resize_1920_1080.jpg


https://www.latarniagorska.org/?page=biogramy


thumb_e27361b_resize_1920_1080.jpg


Zespół Latarni Górskiej: Konrad Brynda, Piotr Bujas, Paweł Krzaczkowski, Katarzyna Szumska, Zbigniew Szumski

https://www.facebook.com/latarniagorska/


       thumb_db54602_resize_1920_1080.jpg   


Oranżeria – Schronisko dla Niechcianych Roślin (w realizacji)


Budowę obiektu przewidujemy na jesień 2020 r. Będzie to niewielki obiekt w typie szklarni (4 x 4 m) z funkcją noclegową. Budynek będzie pełnił przez cały rok funkcje wypoczynkowe/uzdrowiskowe i edukacyjne w zakresie ekologii (w tym transmitowane online wykłady i szkolenia).

Architektura obiektu testować ma możliwości ponownego użycia materiałów pochodzących z lokalnych zasobów, zapewniając jednocześnie miejsce dla roślin pochodzących m.in. ze zlikwidowanych sanatoriów na Dolnym Śląsku. Niewielka struktura oparta na metalowej konstrukcji wypełnionej odzyskanymi oknami jest dla nas manifestacją szacunku do lokalnego krajobrazu – zarówno kulturowego jak i przyrodniczego. Oranżeria będzie stanowić funkcjonalną całość wraz z planowanym domem rezydencyjnym, łączącym je tarasem i galerią sztuki, które złożą się na przyszły kształt założenia kulturalnego Latarni Górskiej. W oranżerii planujemy zastosowanie przyjaznych środowisku źródeł ogrzewania.


        thumb_73b67e3_resize_1920_1080.jpg        


Budżet projektu Oranżeria – Schronisko dla Niechcianych Roślin


45.000 zł – budżet projektu obejmuje zakup materiałów budowlanych, wypożyczenie niezbędnej infrastruktury budowlanej, wykonanie prac szklarskich, ślusarskich i spawalniczych, jak również część prac konstrukcyjnych i budowlanych. Praca projektowa, organizacyjna i szacunkowo połowa prac budowlanych będzie mieć charakter wolontariacki. Wierzymy, że projekt ten niesie z sobą znaczący pożytek społeczny.


        thumb_d6f8ba9_resize_1920_1080.jpg


Harmonogram prac Oranżeria – Schronisko dla Niechcianych Roślin

 1. Projekt koncepcyjny (zrealizowany – 2018/2019)

 2. Inwentaryzacja materiału do ponownego użycia (zrealizowany – 2018/19)

 3. Prace konserwacyjne i rozbiórkowe przy istniejących reliktach budynku gospodarczego – podstawy dla planowanej Oranżerii (zrealizowane – 2019)

 4. Prace porządkowe wewnątrz budynku magazynowego (zrealizowane – 2019)

 5. Projekt budowlany i konstrukcyjny Oranżerii (zrealizowane – 2018/19/20)

 6. Prace warsztatowe – ślusarskie i przygotowanie elementów budowlanych (planowane – 2020)

 7. Przygotowanie i obróbka elementów odzyskanych (okna), wykończenie (w trakcie realizacji – 2020)

 8. Realizacja prac budowlanych w miejscu (planowane – 2020)

 9. Przeniesienie odzyskanych roślin (planowane – 2020/21)

 10. Instalacja ekologicznego centralnego ogrzewania (planowane – 2020/21)

 11. Nasadzenia nowych roślin (planowane - wiosna 2021)  thumb_09adb3b_resize_1920_1080.jpgO Latarni Górskiej


Latarnia Górska to realizowany od 2017 roku przez grupę artystów i architektów projekt budowy kameralnego kompleksu architektonicznego – niezależnego ośrodka sztuki oraz kultury ekologicznej w karkonoskich Michałowicach.


    thumb_bdb2a6d_resize_1920_1080.jpg 


Etapy realizacji projektu:


Etap pierwszy – interwencja typograficzna Obecność (etap zrealizowany, opis poniżej)


Etap drugi – budowa Oranżerii – Schroniska dla Niechcianych Roślin (budowa przewidziana na jesień 2020 r., gotowy projekt architektoniczny/przygotowany plac budowy)


Etap trzeci - dom rezydencyjny/Dom Czasu Odzyskanego (budowa przewidziana na rok 2021, wstępny projekt architektoniczny)


Etap czwarty - adaptacja starej stodoły na galerię sztuki – Galerię Multisensoryczną (planowane na rok 2022)Miejsce realizacji przedsięwzięcia


      thumb_5bd291a_resize_1920_1080.jpg


Michałowice/ Piechowice/Polska


Michałowice (poprzednio Kiesewald) to założona na początku XVII wieku górska kolonia malowniczo położona w Sudetach, u podnóża Karkonoszy, pomiędzy Górami Izerskimi a Kotliną Jeleniogórską. W miejscowości znajduje się obecnie siedziba Teatru Cinema, działającego od roku 1992 w ogromnym domu o kilkusetletniej historii.


       thumb_2ed70d8_resize_1920_1080.jpg   


Siedziba Teatru Cinema


To jeden z większych domów w kolonii Dreimartinsdorf (potem Kiesewald i Michałowice). Z jednej strony dom chowa się w zagłębieniu ogrodu, z drugiej zaś otwiera na pochyłą uliczkę ze stodołą, obok której planujemy mini-kompleks architektoniczny Latarnia Górska.


        thumb_7231a5b_resize_1920_1080.jpg

                                                                                                       

Teatr Cinema


Teatr Cinema jest projektem z pograniczu teatru, performansu i sztuk wizualnych. Powstał w 1992 roku w Michałowicach, niedaleko Szklarskiej Poręby. Założyła go grupa artystów pod artystycznym przewodnictwem Zbigniewa Szumskiego. Teatr Cinema kojarzony jest przez krytyków głównie z twórczością Tadeusza Kantora.

http://www.teatrcinema.pl/teatr.html


       thumb_0c3ae74_resize_1920_1080.png


Opis pozostałych etapów realizacji projektu:


Obecność (etap pierwszy, zrealizowany 2018)


Inicjalne działanie projektu Latarnia Górska bazuje na zestawie oryginalnych liter, które zachowały się do naszych czasów.

W roku 2017, w trakcie prac inwentaryzacyjnych, odnaleźliśmy na strychu siedziby Teatru Cinema litery napisu Felsbaude, który do końca Drugiej Wojny Światowej wisiał na szczycie budynku. Znalezisko to stało się punktem wyjścia do interwencji typograficznej, która pojawiła się na froncie budynku w postaci słowa Obecność dokładnie w miejscu niegdysiejszego napisu Felsbaude. Nowe liternictwo zostało wykonane z betonu.


       

       thumb_b0d8fd6_resize_1920_1080.jpg


Dom Czasu Odzyskanego (etap trzeci)


Dom Czasu Odzyskanego będzie rodzajem domu-samotni z widokiem na Góry Izerskie, oferującego krótkie pobyty przyznawane przez Radę Domu wybranym osobom w formie bezinteresownego daru. Okresowo dom będzie pełnił też funkcję miejsca wydarzeń, służącego zarówno organizowanym tu działaniom kulturalnym.


       thumb_cbb2b03_resize_1920_1080.jpg       


Rada Domu (przyznająca pobyty rezydencyjne w Domu Czasu Odzyskanego)


Marcin Barski, prof. dr hab. Marek Chołoniewski, Monika Konrad, Katarzyna Kozyra, Monika Pasiecznik, dr Łukasz Stanek


Galeria Multisensoryczna (etap czwarty)


Galeria będzie się znajdować w stuletniej drewnianej stodole, pomiędzy Oranżerią-Schroniskiem dla Niechcianych Roślin a Domem Rezydencyjnym i będzie wygodnie skomunikowana poprzez pomost i taras z oboma obiektami. Galeria z założenia ma pozwalać na realizację działań z różnych obszarów sztuki, w tym testowanie różnych form multimedialnych. Obiekt będzie również przestrzenią dla działań edukacyjnych, w szczególności z zakresu architektury DIY oraz edukacji ekologicznej. Będzie jednocześnie pełnić funkcję świetlicy dla lokalnej społeczności.


Kontakt:


[email protected]


W przypadku zagranicznego adresu zamieszkania Darczyńców prosimy o kontakt z nami w sprawie formy wysyłki Prezentów. Z racji dodatkowych kosztów związanych z taką przesyłką, prosimy o pokrycie kosztów takiej przesyłki. Dziękujemy za zrozumienie :)


thumb_fe671bf_resize_1920_1080.jpg


Partnerzy projektu: 


https://www.brynda.ch/

http://badr.pl/web/

http://betonovo.pl/

http://www.teatrcinema.pl/teatr.html

https://wiorama3d.com/


 thumb_70a42e1_resize_1920_1080.png


  thumb_4cb58e0_resize_1920_1080.png


 thumb_1426116_resize_1920_1080.png


 thumb_7566723_resize_1920_1080.jpg


thumb_9d23352_resize_1920_1080.png


Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę