Klementyna w NYU Tisch

Projekt
zakończony
3210
/ 50000 zł
14
wspierających
 

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN, Thank You.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Dzień dobry,

Nazywam się Klementyna i zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc, która byłaby dla mnie w tym momencie nieoceniona. Jestem młodą, ambitną osobą pozyskującą dodatkowe fundusze na kontynuację studiów na New York University, na bardzo prestiżowym wydziale artystycznym Tisch School of Arts. W maju 2018 roku ukończyłam pierwszy rok studiów na NYU na wydziale inżynierii, dostając się w trakcie roku jako jedna z nielicznych osób do Tisch na unikatowy program muzyczny (aplikacji z samego NYU było ok. 40, a przyjętych, w tym ja, tylko 4 osoby). Pomimo częściowego stypendium od uczelni (które obecnie próbuje zwiększyć za pośrednictwem wniosków do Uniwersytetu), mojej rodziny nie stać na to, żeby pomóc mi w podjęciu tam nauki. Ja jednak zawsze uważałam, że pieniądze nie przeszkodzą mi w osiąganiu celów i teraz też się tego trzymam. Kierując się takim podejściem przez całe życie, a także bardzo ciężką pracą przez wiele lat i ogromnym wkładem energii, zaszłam już naprawdę daleko. I także teraz nie chcę myśleć, że tyle lat tak intensywnej pracy mającej wpływ na całe moje dzieciństwo oraz życie może “legnąć w gruzach” z powodu pieniędzy.

Do mojego celu studiowania właśnie w tym kraju zaczęłam dążyć już jako uczennica 4 klasy szkoły podstawowej. Już w tak wczesnym wieku wyznaczyłam sobie cel, do którego konsekwentnie przez całe lata dalszej nauki dążyłam, m.in. ucząc się w każdej wolnej chwili j. angielskiego, śpiewu, pozostając jedną z najlepiej uczących się osób w klasie, a także przełamując swoje bariery psychiczne. To właśnie dzięki temu celowi dostałam się również do liceum z Maturą Międzynarodową, które ukończyłam w maju 2016 roku i na New York University (Tandon School of Engineering ). Pragnienie studiowania w Stanach było również czynnikiem, dla którego zdecydowałam się zrobić rok przerwy pomiędzy liceum a studiami, żeby spróbować zgromadzić środki na pierwszy rok studiów w wymarzonej szkole. To właśnie dzięki bardzo silnym staraniom ze strony mojej i moich najbliższych udało mi się pozyskać brakujące fundusze na pierwszy rok studiów na NYU i w sierpniu 2017 roku przyleciałam do Nowego Jorku. Bardzo dużym czynnikiem, dzięki któremu zawsze szłam przed siebie była również moja pasja do muzyki i śpiewu, który kształciłam przez wiele lat u jednych z najlepszych (w Polsce, a także za granicą) i najbardziej inspirujących trenerów wokalnych. Od dziecka występowałam w konkursach wokalnych (w niektórych udało mi się nawet zająć wysokie miejsca :) ), koncertach czy sesjach nagraniowych do dziecięcych projektów muzycznych. W późniejszych latach byłam zaangażowana również w przeróżne projekty muzyczne, od nagrań do ścieżek filmowych po autorskie projekty, festiwale muzyczne, organizację koncertów własnych, a także wydarzeń artystycznych oraz uczestnictwo w pisaniu i produkcji własnych piosenek. Śpiew i muzyka zawsze były moimi największymi “motywatorami”, dzięki którym zaszłam tak daleko (i mam na myśli nie tylko osiągnięcia w dziedzinie sztuki, ale również personalne czy akademickie). Wizja dalszego rozwoju artystycznego w USA, gdzie przemysł muzyczny jest jednym z najsilniejszych na świecie, oraz wsparcie osób z otoczenia w Nowym Jorku już podczas studiów sprawiła, że zdecydowałam się aplikować do Tisch School of Arts. Jest to dla mnie ogromna szansa, która pozwoli mi na dalszy rozwój w dziedzinie sztuki, a sam fakt, że zostałam doceniona przez tak prestiżową instytucję jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i motywacją do walczenia o to marzenie.

Pomimo wymagających przedmiotów, pierwszy rok ukończyłam ze średnią 3.9 (/4.0) kwalifikując się na prestiżową Dean’s List wydawaną przez dziekana wydziału. Podczas pierwszego roku na NYU byłam również jedną z bardziej aktywnych osób, reprezentując szkołę artystycznie, sportowo, akademicko, a także jako lider wielu organizacji studenckich. Ostatnie 9 miesięcy na uczelni było bardzo intensywnym czasem, który uważam, że maksymalnie wykorzystałam. Zrobiłam wszystko co w mojej mocy, żeby wykorzystać wszelkie możliwości oferowane przez szkołę, poznając niesamowicie inspirujących ludzi z branży artystycznej. Zawsze kierowałam się zasadą, że cieżką pracą i motywacją mogę wpłynąć na swoje życie i decyzje, które podejmuje. Tak również podchodzę do tego projektu - nie oczekuję, że powinnam otrzymać pomoc, ale organizując tę kampanię mam poczucie, że wpływam na swoje życie i mam szansę coś zmienić.

Będę niezmiernie wdzięczna za Twój wkład w moją edukację, dzięki której dostanę szansę na dalszy rozwój w przemyśle muzycznym i finalnie będę mogła pomóc takim osobom jak ja w tym momencie. Jakiekolwiek wsparcie finansowe z Twojej strony jest dla mnie niezwykle cenne i nieocenione. Bardzo, bardzo dziękuję! :)


~ Klementyna Bohdanowicz
*** Moje osiągnięcia na pierwszym roku studiów na NYU:
- Jedyna międzynarodowa studentka i Vice-Prezydent na rok 2018/19 Cleftomaniacs - jednej z bardziej aktywnych i rozpoznawalnych grup acapella na NYU. Reprezentowałam NYU w wielu wydarzeniach kulturalnych, takich jak gale rozdania nagród (również występowałam jako solistka na NYU Global Spiritual Life Gala, której gospodarzem była Chelsea Clinton), wydarzeniach wolontariackich (np. Świąteczna Akcja Charytatywna w rezydencji Papieża w Nowym Jorku), czy koncertach uniwersyteckich.
- Jedyna międzynarodowa studentka w oficjalnej drużynie cheerleaderskiej NYU. Reprezentowałam Uniwersytet na narodowych mistrzostwach cheerleadingu NCA College Nationals w kwietniu 2018 w Daytona na Florydzie. 
- Członkini NYU Student Alumni Council, które zajmuje się integracją obecnych studentów NYU z absolwentami szkoły oraz integracją absolwentów z Uniwersytetem. Brałąm udział w wielu wydarzeniach szkolnych, m.in. w obiedzie Dinner With Six, którego gospodarzem była absolwentka uczelni oraz członkini rady nadzorczej NYU, p. Gale Drukier.
- Członkini Stern Tisch Entertainment Business Association, które zajmuje się integracją obecnych studentów NYU z osobami z branży rozrywkowej. Brałam udział w serii panelów na temat przemysłu muzycznego oraz nawiązałam kontakt z wieloma inspirującymi ekspertami z branży muzycznej.
- Członkini 1831 Fund, które współpracuje z NYU Office of Financial Aid nad zbiórką datków od obecnych studentów NYU na stypendia dla osób rozpoczynających naukę na NYU. Brałam udział w akacjach zbiórek pieniędzy, takich jak NYU One Day.
- 1. Miejsce w departamentowych eliminacjach ogólno-szkolnego konkursu talentów NYU UltraViolet Live


ENGLISH:


Hello,

My name is Klementyna and I have created this campaign in order to ask you for your kind and much-needed help. I am a young, ambitious person raising additional funds for my studies at New York University’s prestigious Tisch School of Arts. In May 2018, I completed my first year at NYU Tandon School of Engineering and two months earlier in March I was admitted as one of only four internal applicants to Clive Davis Institute of Recorded Music at Tisch (the total number of internal transfer applications was approximately 40). Despite a partial entrance scholarship I received from NYU (which I am currently trying to increase by appeals), my family is unable to help me cover the costs of studying there. Yet I have always believed that money could not stop me from pursuing any goals I decide to achieve. Thanks to such approach, as well as hard work throughout the years I have made it to where I am right now. Realizing how much inspiration and energy I have gained after just a year at NYU, I truly cannot imagine not making it there for the next year because of money.

The last academic year at NYU was truly exceptional and I can most honestly say that I have never received as much inspiration and drive to progress as in New York. NYU is THE place, where I can make my educational and professional dreams come true. I do not have to tell you how much the financial aid the School was so kind to honor me has already helped! I jumped up and down having learned about it when I was first accepted to the University in December 2015. Coming from Warsaw, Poland, I have also always known that in order to get into such prestigious and competitive university I would have to excel in academics and extracurriculars. In fact, studying in the US was my goal ever since the 4th grade. I have thus persistently progressed in academics, singing and music, which eventually led me to being accepted to high school with the International Baccalaureate Diploma and New York University. This one, unchanging goal has also affected my decision to take a gap year in order to save funds for my first year at NYU. I made it and in September 2017 I arrived at New York City. A huge factor, which also made me keep on progressing was my love for music, which I have always taken very seriously. For many years I have attended voice classes with some of the most inspiring and accomplished voice coaches, participated in vocal contests (in some of them I have even managed to place :) ), concerts or recording sessions for children's projects. Later on, I was also involved in a number of music projects, ranging from recording sessions for soundtracks, to participation in music festivals, to concert organization and organization of arts events, to songwriting and music production for my original music project. Singing and music have always been my major "motivators" thanks to which I have really made it this far and progressed personally and professionally. Because of the positive feedback and huge support from my colleagues at NYU, I decided to try transferring to Tisch and think now that this was the best decision I could make. Being able to attend this University is an extraordinary opportunity, which would allow me to further progress as an artist and music professional. The fact that I was noticed by such prestigious institution is an incredible honor and a huge motivation for me to fight for that dream. 

I have completed my first year at NYU with a GPA of 3.9 and was thus placed on the prestigious NYU Tandon Dean’s List. I believe being at NYU is a huge privilege and opportunity I was given. Therefore, before coming to New York City I knew that I would like to learn as much as possible while there and also take advantage of the great possibilities NYU offers. I thus got involved in several student organizations and clubs, and represented the University artistically, in sports, academically, and as a leader of some student organizations. The last 9 months at NYU were very intensive, yet I have spared no time and taken all possible measures and effort in order to contribute to the University the best I could. I have also met the most inspiring people some of whom worked in the music industry and became my mentors. I have always believed that I could influence my life and the decisions I make through my hard work and motivation. This is also how I approach this project - I do not expect to receive any help, however, I believe that by reaching out to you I attempt to make a change and try to shape my future.

I am incredibly grateful for your kind contribution to my education, thanks to which I would be able to advance in music and eventually help people like me at the moment. Getting into Tisch, which is considered by many one of the best arts schools in the world is a real dream come true and a great opportunity, which I could use if I was given a chance. I cannot stress how meaningful and important to me each potential contribution to my education is at this moment. I am very humbled and honored to receive your help as it brings me closer to my goal, which I hope to eventually share with the world.

Thank you very much for your kind donation! :)


~ Klementyna Bohdanowicz***My achievements during the first year at NYU:
- The only international student and Vice-President in 2018/19 of Cleftomaniacs - one of the most active and popular acapella groups at NYU. Represented NYU at numerous events, such as award galas (also performed as a soloist at NYU Global Spiritual Life Gala hosted by Chelsea Clinton), charity events (such as Christmas charity at the Pope’s Residence in New York City) or University concerts.
- The only international student and a flyer on the official NYU Cheer team. Represented NYU at NCA College Nationals in Daytona, Florida in April 2018.
- Member of NYU Student Alumni Council, which aims to integrate NYU's current students with its alumni and enhance integration of alumni with the University. Participated in several events, such as Dinner with Six hosted by an NYU alumnus and the member of NYU Board of Trustees, Ms. Gale Drukier.
- Member of Stern Tisch Entertainment Business Association, which aims to integrate current NYU students with entertainment industry professionals. Participated in series of panels on music industry and networked with music business experts.
- Member of 1831 Fund, which cooperates with the NYU Office of Financial Aid to raise money from current NYU students to support scholarships for entering students. Participated in fundraisers, such as NYU One Day.
- 1st place in the first round of all-university NYU UltraViolet Live talent competition representing Tandon School of Engineering.


Regulamin komentowania