8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski

WESPRZYJ
1105
/ 120000 zł
8
wspierających
56 dni
do końca
zbiórki

Wesprzyj festiwal w tym roku i stań się Mecenasem Festiwalu Hommage à Kieślowski!

 

Zbieramy fundusze na 8. Edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hommage à Kieslowski.

 

W tym roku po raz pierwszy festiwal nie otrzymał dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stąd nasz pomysł, aby zwrócić się do Was - widzów, przyjaciół kina, wielbicieli Krzysztofa Kieślowskiego, jego pracy, ale także wszystkich, którym zależy na wspieraniu polskiej kultury i jej rozwoju. Nie możemy sobie wyobrazić, że 8. edycja festiwalu nie odbędzie się z powodu braku funduszy. Prosimy więc - zostańcie Patronem tego wyjątkowego wydarzenia!

 

Festiwal, Hommage à Kieslowski powstał z inicjatywy Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, rodziny artysty i jego przyjaciół. Celem festiwalu jest budowanie miejsca, w którym zaproszeni festiwalowi goście, widzowie z Polski i świata, miłośnicy kina Kieślowskiego, mogą spotkać się i obejrzeć jego filmy oraz filmy reżyserów, których filmy w jakiś sposób nawiązują do twórczości Kieślowskiego. Ten wyjątkowy, jedyny na świecie festiwal poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu i fanom jego kina, odbędzie się po raz ósmy w tym roku pod honorowym patronatem Marii Kieślowskiej, żony wielkiego reżysera.

 

Program

· The Line (tytuł oryginalny: Ciara, polski: Krecha). reżyseria: Peter Bebjak (urodzony w 1970 roku), 113 minut, koprodukcja słowacko-ukraińska, 2017 rok. 

· Jestem mordercą (I Am a Killer). reżyseria: Maciej Pieprzyca, 112 minut, 

· Eastern Business (Tytuł oryginalny: Afacerea Est, tytuł polski: Biznes na wschodzie), reżyseria: Igor Cobileanski

· Cicha noc (Silent Night), reżyseria: Piotr Domalewski, zdjęcia: Piotr Sobociński

· Dzikie róże, reżyseria: Anna Jadowska, w  roli głównej: Marta Nieradkiewicz.  

· Scaffolding debiut Matana Yaira

 

Sekcja Focus

· Pretenders (oryginalny tytuł: Teesklejad) w reżyserii Vallo Toomla, estońsko-litewsko-łotewska koprodukcja, dramat psychologiczny rok produkcji 2016. 

· The End of the Chain (Keti löpp) debiut reżyserski Priita Pääsuke zrealizowany na podstawie dramatu estońskiego dramaturga Paavo Piika. Estonia 2017, 

· The Man Who Looks Like Me (Minu näoga onu) dramat z elementami komediowymi. Estonia 2017, Reżyseria: Katrin i Andres Maimik.

· When You Least Expect It (Önn tuleb magades), Estonia i Islandia 2016. Reżyseria: Mart Kivastik

· Ash Mountains (Tuhamäed) film dokumentalny, 71 minut, debiut pełnometrażowy zaliczanego. Reżyseria: Ivar Murda.


Sztuka dokumentu

· Komunia w reżyserii Anny Zameckiej i zdjęciami Małgorzaty Szyłak

· Opera o Polsce (Opera About Poland); reżyseriaPiotr Stasik. 

· Brzmienia zimy. (La Saison du Silence) Belgia, Szwajcaria 2017, Reżyseria Tizian Büchi

· Nie jest źle(Not to bad), Chile, 2016 rok, Reżyseria i montaż: Lucas Quintana

· Soviet Hippies (Nöukogude lillelapsed), Estonia/Niemcy/Finlandia 2017, Reżyseria: Terje Toomistu

· Nie jestem twoim murzynem (I Am Not Your Negro) Francja, USA, Belgia i Szwajcaria 2016; reżyseria: Raoul Peck

 

Dzień czeski. 

W roku 2018 festiwal planuje spotkanie z Petrem Zelenką i jego filmami oraz pokaz trzech wyselekcjonowanych filmów młodego pokolenia filmowców.

 

 

Support the festival this year and become the Patron of the Hommage à Kieślowski Festival!

We are raising funds for the 8th edition of the Hommage à Kieslowski International Film Festival.

 

This year, for the first time, the festival has not received subsidies from the Ministry of Culture and National Heritage. Hence our idea to turn to you - viewers, cinema friends, admirers of Krzysztof Kieślowski and his work, but also all those who care about supporting Polish culture and its development. We can not imagine that the 8th edition of the festival will not take place due to lack of funds. So please - be the Patron of this unique event!

 

The festival, Hommage à Kieslowski, was initiated by the In Situ Foundation for Contemporary Art, the artist's family and his friends. The goal of the festival is to build a place where invited guests, viewers from Poland and the world, lovers of Kieślowski's cinema, can meet and watch his films and films of the directors whose films somehow refer to the works of Kieślowski. This unique, the only festival in the world dedicated to Krzysztof Kieślowski and fans of his cinema, will take place for the 8th time this year under the honorary patronage of Maria Kieślowska, the wife of a great director.

 

Program


· The Line (original title: Ciara, Polish: Krecha). Director: Peter Bebjak (born in 1970), 113 minutes, Slovak-Ukrainian co-production, 2017.

· I Am a Killer. Directed by: Maciej Pieprzyca, 112 minutes,

· Eastern Business (Original title: Afacerea Est, Polish title: Biznes na wschodzie), directed by Igor Cobileanski

· Silent Night, director: Piotr Domalewski, Pictures: Piotr Sobociński

· Wild roses, directed by Anna Jadowska in the main role: Marta Nieradkiewicz.

· Sanaffolding debut of Matan Yair

 

Focus section

· Pretenders (original title: Teesklejad) directed by Vallo Toomla, Estonian-Lithuanian-Latvian co-production, psychological drama, 2016.

· The End of the Chain (Keti löpp) is the directing debut of Priita Pääsuke, realized on the basis of the drama of Estonian playwright Paavo Piik. Estonia 2017,

· The Man Who Looks Like Me (Minu näoga onu), a drama with comedic elements. Estonia 2017, Directed by: Katrin and Andres Maimik.

· When You Least Expect It (Önn tuleb magades), Estonia and Iceland 2016. Director: Mart Kivastik

· Ash Mountains (Tuhamäed) documentary, 71 minutes, full feature debut. Director: Ivar Murda.

 

The art of the document

· Communion directed by Anna Zamecka and photographs by Małgorzata Szyłak

· Opera about Poland (Opera About Poland); directed by: Piotr Stasik.

· Words of winter. (La Saison du Silence) Belgium, Switzerland 2017, Directed by Tizian Büchi.

· Not bad. (Not to bad), Chile, 2016, Directed and Edited by: Lucas Quintana.

· Soviet Hippies (Nöukogude lillelapsed), Estonia / Germany / Finland 2017, Director: Terje Toomistu

· I Am Not Your Negro France, USA, Belgium and Switzerland 2016; Director: Raoul Peck

 

Czech day

In 2018, the festival plans a meeting with Petr Zelenka and his films and a screening of three selected films by the young generation of filmmakers. 

thumb_c23e1b6_resize_1920_1080.jpgthumb_8979c98_resize_1920_1080.jpgthumb_6bd4380_resize_1920_1080.jpgthumb_85e979d_resize_1920_1080.jpgthumb_f133d5c_resize_1920_1080.jpgthumb_c5809fd_resize_1920_1080.jpgthumb_1f68333_resize_1920_1080.jpgthumb_e066add_resize_1920_1080.jpgthumb_18a8c9e_resize_1920_1080.jpgthumb_0da9895_resize_1920_1080.jpgthumb_06ff3a7_resize_1920_1080.jpgthumb_8255ff7_resize_1920_1080.jpgthumb_c323901_resize_1920_1080.jpgthumb_32ae18f_resize_1920_1080.jpgthumb_816e4ef_resize_1920_1080.jpgthumb_8ce491c_resize_1920_1080.JPGthumb_a22045e_resize_1920_1080.jpgthumb_e06383b_resize_1920_1080.jpgthumb_7e242c8_resize_1920_1080.jpgthumb_2b07fcf_resize_1920_1080.jpgthumb_02d0694_resize_1920_1080.jpg


Regulamin komentowania