Sztandar dla harcerzy

Projekt
zakończony
1190
/ 5000 zł
27
wspierających
 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Najmłodszą Chorągwią w Organizacji Harcerzy - powołaną przez Naczelnika Harcerzy w dniu 1 marca 2017 r. Na chwilę obecną liczymy 500 zuchów, harcerzy i instruktorów w wieku od lat 7 do dużo więcej :)

 

Na co zbieramy?

Zbieramy na sztandar, galę jego nadania i koncert zespołu Luxtorpeda.


Gdzie działamy?
Działamy na terenie północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz woj. podlaskiego. Nasza praca z dziećmi i młodzieżą opiera się na dobrowolności i wolontariacie instruktorów. Za czas poświęcony podopiecznym instruktorzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.


Nasze działania staramy się na bieżąco relacjonować na naszym Facebooku oraz stronie internetowej. Wszelkich informacji udzielimy też chętnie drogą mailową: [email protected]

 

Akcja Sztandarowa

Sztandar w swych początkach był znakiem jednoczącym, zbierającym wokół siebie rycerzy na polu walki. Utożsamiany z honorem danej grupy. Utrata sztandaru równała się wielkiej hańbie i często kończyła się przegraniem bitwy. Pod stopy zwycięzcy znoszono i rzucano sztandary przeciwnika jako dowód jego przegranej. Później sztandary były symbolem najwyższych wartości ducha, utożsamiały idee których zobowiązywali się bronić choćby żołnierze polscy w czasach zaborów czy wojen.


Dziś sztandar jest znakiem jedności dla danej społeczności. Nadal symbolizuje ważne dla niej idee jak też jest symbolem jej honoru. Dlatego też my, jako społeczność harcerzy Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy postanowiliśmy podjąć trud by zasłużyć na zaszczyt posiadania własnego sztandaru. Akcję Sztandarową rozpoczęliśmy w dniu 29 września 2017 r. w święto św. Michała Archanioła, którego imię zdobywamy. Cały ten trud składa się z szeregu zadań, które zobowiązali się realizować zarówno harcerze jak i instruktorzy. Jednym z nich była np. pielgrzymka do groty św. Michała Archanioła w Gargano.


410c979837fbc39c48bf101f544b0808.jpgZakończenie Akcji odbędzie się równo rok od startu tj. 29 września 2018r w Ostrołęce, gdzie Chorągiew ma swoją siedzibę.

 

Nasz projekt

Naszym celem jest zebranie funduszy na sztandar oraz przygotowanie i przeprowadzenie Gali Sztandarowej związanej z przyznaniem sztandaru i imienia Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy. W ramach wydarzenia chcemy także zorganizować biwak w Ostrołęce 28-30 września 2018 r. dla zaproszonych harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów oraz sympatyków ZHR. Składać się na niego będą:

  • gry, zabawy,
  • turnieje sportowe,
  • biegi terenowe i INO,
  • konkurs filmowy, koncert zespołu Luxtorpeda.

Pozyskane fundusze chcemy przeznaczyć na:

  • wykonanie projektu i uszycie sztandaru,
  • zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzenia,
  • nagrody dla uczestników konkursu filmowego,
  • koszty koncertu.

 

Nagrody i zakończenie

Nasz projekt zakończy się galą 29 września 2018 r. w Ostrołęce. To wtedy przekazane zostaną osobiście (lub wysłane) nagrody rzeczowe dla wspierających. Także wtedy będzie miało miejsce przybicie gwoździ przez Fundatorów Sztandaru.

 

Trochę o nas :)


Regulamin komentowania