Ekspedycja matematyczna

Projekt
zakończony
3635
/ 7000 zł
26
wspierających
 
Typ projektu:

Chcę uwolnić nauczanie matematyki z ograniczeń narzuconych mu w naszych głowach. Swój projekt adresuję przeze wszystkim do rodziców uczniów edukacji domowej i nauczycieli Montessori, ale również do wszystkich rodziców i nauczycieli, którzy chcieliby, aby matematyka stała się w ich domach/klasach wielką przygodą intelektualną, podejmowaną w radości i wolności. Wykorzystam doświadczenie zdobyte w szkole Montessori. Do opracowanych przeze mnie materiałów, które wraz z opisem całego projektu można znaleźć na stronie ekspedycja.edu.pl, chcę dołączyć autorską pomoc Montessori.

Jest to odpowiedź między innymi na ogromną potrzebę pracy na konkrecie u sporej części dzieci rozpoczynających 4 klasę. Nauka pisemnego mnożenia i dzielenia podana w szkolny sposób jest dla nich zbyt abstrakcyjna, a przez to nawet opanowana umiejętność nie zostanie na długo w głowie. Powoduje to ogromną liczbę problemów z opanowaniem kolejnych tematów na dalszych etapach edukacji (nawet w liceum!). Jest również propozycją uzupełnienia nauczania matematyki o doświadczenie cech podzielności w praktyce. W szkole są one podawane "do wierzenia", co również powoduje szybkie zapomnienie ich przez uczniów.

Opracowana przeze mnie pomoc jest przeznaczona dla dzieci na drugim i trzecim montessoriańskim etapie edukacyjnym (6-12 lat) i jest twórczym rozwinięciem gry w znaczki, opracowanej przez samą Marię Montessori. Pozwala między innymi na:

 • zrozumienie istoty systemu dziesiętnego,
 • naukę odczytywania i zapisywania liczb naturalnych (w zakresie do 100 milionów),
 • porównywanie liczb,
 • poznanie pisemnego dodawania i odejmowania,
 • zrozumienie sposobu mnożenia pisemnego i jego zapisu (może w znacznym stopniu zastąpić montessoriańską szachownicę do mnożenia),
 • zdobycie umiejętności pisemnego dzielenia (może zastąpić montessoriańską tabliczkę do dzielenia i laboratorium do dzielenia),
 • zrozumienie cech podzielności liczb.

thumb_453c11e_resize_1920_1080.png

W ramach projektu zamierzam przygotować filmy i opracowania metodyczne, które pozwolą na pełną pracę z pomocą. Wszystkie, wraz z zadaniami, które krok po kroku prowadzą do zrozumienia poszczególnych zagadnień, będą dostępne za darmo na stronie projektu.

Na pomoc będzie składać się:

 • ponad 400 żetonów odpowiadających poszczególnym miejscom w systemie dziesiętnym,  (wykonanych z grubej tektury litej, podobnie jak w profesjonalnych grach planszowych),
 • pudełko z przegródkami, umożliwiające grupowanie żetonów po 10, co pozwala na szybkie "rozmienianie" żetonów,
 • dwie maty do rozkładania żetonów i wykonywania dzielenia (wykonane w sposób trwały z materiału),
 • drewniane pionki - znaczniki do wykonywania dzielenia,
 • wydrukowane w kolorze zadania wraz z kartami kontrolnymi.

Wierzę, że ta forma będzie trwała, praktyczna, ekonomiczna i ekologiczna zarazem.


Kim jestem?

thumb_672d213_resize_1920_1080.JPGNazywam się Urszula Pastwa i to ja stoję za tym wszystkim! Przede wszystkim jestem mamą czwórki dzieci. To one dodają mi skrzydeł i sprawiają, że wspieranie edukacji jest w moim życiu jednym z priorytetów. Staram się nieustannie rozwijać naukowo, w tym roku zostałam doktorem nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Zawodowo zajmuję się nauczaniem matematyki w klasach 4-6 w szkole Montessori, a także wspieram rodziny edukujące domowo jako szkolny koordynator. Ukończyłam kurs Montessori prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Montessori. Bliska jest mi również popularyzacja matematyki, byłam członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma popularnonaukowego "Delta", mam doświadczenie udziału w Szkołach Matematyki Poglądowej, pracach Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów, projekcie PW Junior, Archipelag Matematyki, MiNI Akademia Matematyki. 


Co już jest zrobione?

Sukcesywnie opracowuję materiały spójne z pomocami Montessori i indywidualnym podejściem do ucznia, dostępne za darmo na stronie projektu: ekspedycja.edu.pl. Na ten moment do pobrania udostępnione są opracowane Bazy dotyczące liczb całkowitych. Sukcesywnie umieszczam tam kolejne materiały (zadania w ramach Eksploracji oraz Bazy dotyczące pozostałych działów matematyki) oraz przygotowuję opracowania metodyczne, podpowiadające, w jaki sposób pracować z dzieckiem nad danym zagadnieniem. O naszych działaniach przeczytasz również na facebooku.


Dlaczego ten projekt?

Zauważyłam, że niesamowicie istotne jest dostosowanie formy pracy do wieku i indywidualnego rozwoju dziecka. Praca na konkrecie umożliwia wcześniejsze zrozumienie wielu zagadnień, stąd pomysł wydania montessoriańskiej pomocy dostosowanej do potrzeb pracy w domu lub małych grupach. Crowdfunding  da mi możliwość zainwestowania potrzebnej kwoty w pierwsze wydanie opracowanej pomocy. W ten sposób mój projekt zostanie uzupełniony o ostatni brakujący element i stanie się całościową propozycją nauczania matematyki.


Co dalej?

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, to nabiorę wiatru w żagle i ruszam na kolejną część ekspedycji. W mojej głowie są już kolejne pomoce, dotyczące pozostałych działów podstawy programowej (w pierwszej kolejności będą to ułamki dziesiętne i pola figur). Całość projektu z pewnością będzie nieustannie rozbudowywana, bo możliwości w matematyce są nieskończone!

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę