Znajdź swoją drogę-znajdź swojego coacha ! Centrum Szkoleniowe "Humanista"

Projekt
zakończony
170
/ 19990 zł
2
wspierających
 
Typ projektu:

Moja historia

Nazywam się Mariusz Kowasz. Jestem Humanistą. Powiedzenie „nic co ludzkie nie jest mi obce” jak najbardziej do mnie pasuje. Interesuję się - socjologią, psychologią, pedagogiką, motywacją i coachingiem –  wszystkimi aspektami funkcjonowania ludzi -  tym co wpływa na nasze zachowania, motywuje, wzbogaca osobowość, w końcu pozwala osiągnąć lepsze efekty w życiu zawodowym i osobistym. Oprócz tego że mam 35 lat, nietuzinkowe zainteresowania, posiadam spory potencjał do pracy oraz duże doświadczenie zawodowe, którymi chciałbym podzielić się z Państwem.

                    thumb_dfaf061_resize_1920_1080.jpg

Dla mnie przede najważniejszy jest CZŁOWIEK. Stąd też tutaj nieprzypadkowe odwołania do idei humanistów oraz symbolu „człowieka tyrtejskiego”, który stał się symbolem ludzi epoki Renesansu, zwanych często humanistami. Dla nich właśnie w centrum zainteresowania był człowiek, wszystkie ludzkie sprawy, troski codzienne i problematyka. Oprócz tego przedstawiciele tej epoki posiadali wszechstronne wykształcenie, byli mistrzami w swoich profesjach a często pionierami rozwiązań, z których korzystamy wszyscy współcześnie. Takimi osobami byli między innymi: Leonardo da Vinci, Dante Alighieri czy Erazm z Rotterdamu. Stanowili oni elitę w swoich krajach, a ich historie życiowe są źródłem inspiracji i wzornikami pomysłów dla potomnych.

                       thumb_c8dba28_resize_1920_1080.jpg

Od kiedy tylko pamiętam jestem koleżeński, pomocny i przyjazny wobec innych; zawsze gotowy na pomaganie jak tylko potrafię najlepiej.  Te osoby, które mnie dobrze znają i nazywają mnie swoim przyjacielem doskonale wiedzą że o każdej porze dnia i nocy biegnę z pomocą. I właśnie postrzegam COACHING – jako naturalne pomaganie, wsparcie przy wprowadzaniu korzystnych zmian w życiu oraz inwestycję we własny rozwój.

                     thumb_e55578d_resize_1920_1080.jpg

Uważam że każdy człowiek niezależnie od tego kim jest i czym się zajmuje powinien wykorzystywać swoje „talenty” oraz możliwości zawodowe w sposób maksymalny oraz mając jednocześnie szacunek do siebie, bliskich i innych osób z którymi wchodzimy w relacje. Przyjaciele i znajomi mówią, że „mam we krwi” nawiązywanie nowych relacji, prowadzenie szkoleń, pomaganie, wspieranie w trudnych sytuacjach i doradzanie innym. Lubię stawiać sobie ambitne cele, nierzadko wychodzić poza „strefę komfortu”, aby osiągnąć SUKCES.

                   thumb_32bfe04_resize_1920_1080.jpg

Posiadam wykształcenie multidyscyplinarne. Początkowo byłem zafascynowany światem techniki i maszyn – ukończyłem techniczną szkołę średnią powiązaną z tematyką informatyki – później zacząłem interesować się naukami humanistycznymi. Trzykrotnie kończyłem też studia podyplomowe związane z tematyką: projektów unijnych (2009); finansów strefy euro (2011) oraz coachingu i mentoringu (2012).

                   thumb_7853be8_resize_1920_1080.jpg

Już w trakcie nauki w ramach studiów wyższych uczestniczyłem w szkoleniach z zakresu: autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania zmianą. Moje zainteresowania humanistyczne wówczas były na tyle poważne  (bo zazwyczaj nie przyjmuję gotowych rozwiązań „na wiarę” ani na fascynację) że postanowiłem osobiście „dotknąć umysłem” nowe dziedziny wiedzy i przerodziły się one w Fakultatywne Studia Pedagogiczne (trwające 3 lata) zakończone praktyką w jednym z Liceum Ekonomicznych.

                   thumb_0b4bbdf_resize_1920_1080.jpg

Po zakończeniu edukacji na poziomie wyższym pracowałem na różnych stanowiskach związanych z administracją biurową. Jednocześnie też aktywnie podnosiłem moje kompetencje - uczestniczyłem we wszelkim możliwych formach doskonalenia z zakresu umiejętności miękkich – psychologia, autoprezentacja, wystąpienia publiczne oraz ...


C jak Coaching

No właśnie...jak sięgam pamięcią to chyba już prawie osiem lat, bo od 2011 roku interesuje się również coachingiem. A wszystko zaczęło się od tego jak tylko przeczytałem w anglojęzycznej pozycji książkowej na temat psychologii sportowej, że każdy zawodnik jest w stanie pokonywać słabości, lęki, sięgać wyżej jeśli tylko pokona swój wewnętrzny opór i strach przed zmianą. Opisywani sportowcy osiągali lepsze wyniki nie tylko dzięki treningom ale też dzięki zmianie w sposobie myślenia na swój temat, zmianie motywacji. Nieświadoma moja niewiedza – banalny dla każdego człowieka fakt, że sportowiec to ciało (trening sportowy) oraz umysł (nastawienie, motywacja, skupienie) wówczas było jakby olśnieniem w aspekcie osiągania sukcesów sportowych jak i również później – w aspekcie zawodowy czy nawet życiowym. 


                     thumb_f4528b6_resize_1920_1080.jpg

Moja konsekwencja, doświadczenie zawodowe, uczestnictwo w różnych dodatkowych formach doskonalenia  - były na tyle przekonywujące że w roku 2014 powierzono mi debiutanckie prowadzenie cyklu zajęć z zakresu „Treningu umiejętności społecznych” dla kilku grup słuchaczy jednej ze szkoły policealnej. Przekazałem wiedzę teoretyczną popartą ćwiczeniami zespołowymi, konsultacjami indywidualnymi z zakresu coachingu i mentoringu, wspierałem zarządzanie grupami, pomagałem w wyborze liderów, organizowałem „casies study” (nie mam pewności czy dobrze odmieniłem to słówko:) oraz organizowałem warsztaty praktyczne dla ponad 150 słuchaczy kilku szkół średnim. To było niesamowitym wyzwaniem ale jednocześnie kontakt z ludźmi młodymi, nauczania, interakcja dawały mi dużo satysfakcji i zadowolenia oraz dla mnie były niezwykłym doświadczeniem.

                   thumb_6575558_resize_1920_1080.jpg

Jednocześnie uczestniczyłem w wielu sesjach coachingowych, pomagałem w ramach biznesowego coachingu czy personalnego coachingu dokonywać rewolucyjnych zmian lub po prostu nieszablonowo rozwiązywać problem metodami, które wcześniej nie były brane pod uwagę przez osoby coachowane.

                   thumb_4d7f2d4_resize_1920_1080.jpg

Aktualnie nadal stale poszerzam moją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach specjalistycznych, szkoleniach, konferencjach naukowych organizowanych na terenie województwa śląskiego. Posiadam też własną stronę internetową www.cshumanista.pl Na moim blogu omawiam najważniejsze tematy związane z rozwojem osobistym. Zachęcam do zapoznania z jego treścią.

                thumb_f426bed_resize_1920_1080.jpg

Więcej informacji o mnie znajdziesz na facebook'u pod tym linkiem https://www.facebook.com/mariusz.kowasz.1 a jeśli szukasz dodatkowych informacji na temat mojego przedsięwzięcia zapraszam pod adres https://www.facebook.com/Cshumanistapl-2661481080743203/


                    thumb_3b4f5fc_resize_1920_1080.jpg

Prywatnie jestem też zwolennikiem filozofii „work life balance”.  W wolnych chwilach: czytam dobrą prasę, książkę, słucham muzyki, oglądam nowości kinowe oraz uprawiam sport – zapewne tutaj też szukam dodatkowych inspiracji coachingiowych / zawodowych  - gram w piłkę nożną /koszykową/ siatkową, gdzie również nierzadko staram się być „coachem” zarówno dla siebie jak i moich współzawodników z boiska. W końcu początki działań coachingowych wiążą się ze sportem a ściślej z książką na temat gry w tenisa (W. Timothy Gallwey: The inner game of tennis).

                      thumb_2daa89a_resize_1920_1080.jpg

Moim mottem życiowym jest znane hasło Impossible is nothing – wierzę że nie ma rzeczy niemożliwych w życiu – wszystkie nasze działania mają źródło u motywacji. Kiedyś przeczytałem zdanie, że jeżeli czegoś mocno pragniemy cały wszechświat nam pomaga w tym.

 

CSH ? O co chodzi ?

W życiu wyznaję zasadę modelu kapitału ludzkiego – stanowiącą, że ludzie nie są idealni, ale spełniając potrzebę samorealizacji są skłonni do nauki i samodoskonalenia. Nawiązując również do teorii „Long Life Learning” (uczenie się przez całe życie) oraz „Kaizen” (japońskiej filozofii samodoskonalenia) przystaję na stanowisku, że nasz rozwój, edukacja i doskonalenie nie kończy się z chwilą uzyskania dyplomu szkoły średniej / podstawowej / studiów wyższych.

         thumb_52fadab_resize_1920_1080.   

Każdy człowiek jest istotą myślącą i uczy się przez całe swoje życie niezależnie od: wieku oraz sytuacji - w jakich się on znajduje. I właśnie takimi usługami  pragnę dzisiaj zainteresować Państwa w ramach przedsięwzięcia „CENTRUM SZKOLENIOWE „HUMANISTA”.


                              thumb_660700d_resize_1920_1080.

Coaching personalny jest ukierunkowany na rozwój wiedzy i umiejętności osoby coachowanej. Jeżeli jesteś osobą, która od życia i od siebie oczekuje większych efektów niż wcześniej to pomyśl o sobie już dzisiaj i zastanów w jakich obszarach chciałbyś się doskonalić / rozwijać.

Manager zarządzający grupą pracowników musi nie tylko osiągać cele firmy, ale musi też skutecznie motywować, zarówno cały zespół, jak i poszczególnych pracowników – w tym przypadku  służy temu właśnie Coachingowy Styl Zarządzania.

          thumb_8e88dd8_resize_1920_1080.   

Coaching pracowników lub/i kadry managerskiej stanowi ciągły proces doskonalenia organizacji; jest inwestycją długoterminową dla firmy. Korzyści, które w ten sposób zyskuje firma to: poprawa wydajności organizacyjnej (operacyjnej), wzrost efektywności biznesowej, wykorzystanie okazji rynkowych i eliminowanie zagrożeń biznesowych.

              thumb_0d18c0c_resize_1920_1080.

Rozwój przedsiębiorstw jest w dużej mierze uzależniony od dostępu na rynku do wykwalifikowanej kadry. Zarządzanie kapitałem ludzkim w każdej firmie musi być tak zorganizowany, aby kadra miała możliwość rozwoju, dokształcania się i nabywania nowych umiejętności. Dzięki temu jako manager będziesz budować wartość dodaną twojej organizacji. Kompetencje pracowników w postaci wiedzy, umiejętności i postawy są najważniejszą cechą zasobów ludzkich w firmie.     

                      thumb_4e398bf_resize_1920_1080.jpg

Szkolenia  pomagają managerom ogarnąć w krótszym czasie znacznie większą część organizacji, natomiast coaching wzmacnia te wysiłki uzupełniająco. Połączenie dwóch narzędzi doskonalenia – szkolenia oraz coaching – może przynieść zupełnie nieoczekiwane rezultaty twojej pracy.

Jeżeli jesteś managerem – prezesem – kierownikiem - przedsiębiorcą, zatrudniasz pracowników zwróć proszę uwagę, że w ostatnim czasie zarówno pracujący jak i pracodawcy dostrzegają potrzebę doskonalenia pracy poprzez udział w szkoleniach i innych formach podnoszenia kompetencji/umiejętności zawodowych.

                   thumb_7974a81_resize_1920_1080.

CS Humanista będzie jednoosobową firmą, która będzie pomagała innym, świadcząc usługi wysokiej jakości, tanim kosztem i w dodatku organizując minimum formalności.


ZNAJDŹ SWOJĄ DROGĘ – ZNAJDŹ SWOJEGO COACHA !

Główną misją przedsięwzięcia jest pomaganie innym ludziom w ich aktywnym rozwoju. Rozwój tutaj należy rozumieć zdobywanie wiedzy, nabywanie nowych kompetencji czy umiejętności a przede wszystkim samorozwój własny poprzez lepsze poznanie samego siebie, odkrywanie życiowych obszarów problemowych oraz rozwiązywanie problemów. 
Jest to usługa pionierska – zindywidualizowana pod kątem każdego klienta - oferuje usługi coachingowe oraz usługi szkoleniowe wraz z dojazdem do klienta – bezpośrednio do domu lub bezpośrednio do firmy. 

                    thumb_46dff54_resize_1920_1080.

Formularz ankietowy „Diagnoza klienta” będzie użytecznym narzędziem, które zastosowane na pierwszym spotkaniu, pozwala określić czy klient jest zainteresowany usługą coachingową czy usługą szkoleniową.

                    thumb_c79fd4c_resize_1920_1080.jpg

W przypadku usługi coachingowej Pierwsze Spotkanie służy też lepszemu poznaniu się nawzajem, określeniu potrzeb klienta i wyborowi właściwej ścieżki rozwoju. Ustalane są wówczas szczegółowe warunki współpracy miedzy innymi:  cele jakie będą osiągane, częstotliwość, harmonogram, lokalizacja spotkań oraz cennik sesji coachingowych.

                    thumb_2dd5de3_resize_1920_1080.jpg

Usługa coachingowa świadczona będzie w dwóch rodzajach: coaching personalny oraz coaching biznesowy. Ten drugi rodzaj coachingu może przybrać postać: indywidualną (1 Coachee oraz 1 Coach) lub grupową (1 Coach oraz grupa Coachee). Coaching będzie świadczony w oparciu o najnowsze narzędzia (SMART, EXACT, Koły życia, Koło pracy, Koło sukcesu i inne narzędzia autorskie).

            thumb_9a52414_resize_1920_1080.jpg

Warunki świadczenia usługi szkoleniowej będą ustalane indywidualnie z ostatecznym klientem w celu zapewnienia maksymalnego dopasowania poziomu szkoleniowego do poziomu wiedzy jaką odbiorcy posiadają na początku szkolenia. Dodatkowa wycena za usługę szkoleniową jest uzależniona od takich składowych jak : wielkości grupy szkoleniowej, przygotowanie materiałów szkoleniowych, długość szkolenia (1 lub 2-dniowe lub/i ilość godzin świadczonej usługi), zapewnienie cateringu oraz lokalizacja i wyposażenie sali.

               thumb_ada7547_resize_1920_1080.jpg

Tematyka usług szkoleniowych wygląda następująco: (1) Asertywność w pracy i życiu osobistym; (2) Biznesowe strategie wizerunkowe; (3) Komunikacja interpersonalna; (4) Motywowanie pracowników; (5) Prowadzenie negocjacji handlowych; (6) Skuteczne zarządzanie zespołami; (7) Stres w organizacji; (8) Wprowadzanie zmian w organizacji; (9)Wystąpienia publiczne; (10) Zachowania antymobbingowe i mobbingowe.

                thumb_73a6adf_resize_1920_1080.jpg

Aktualnie krótki zarys ww. tematyki dostępny jest na stronie www.cshumanista.pl w zakładce „Blog”. W okresie pierwszych miesięcy funkcjonowania projektu oferta tematów szkoleniowych będzie sukcesywnie rozbudowywana.

Każdy klient jest traktowany indywidualnie i uczestniczy w procesie kształtowania ceny ostatecznej.


HARMONOGRAM PROJEKTU & BUDŻET PROJEKTOWY

Zgodnie z Harmonogramem projektowym realizacja projektu obejmuje trzy etapy; 

thumb_00f5c1b_resize_1920_1080.jpg

(1) Etap Inkubacyjny – Listopad/Grudzień 2019

W okresie od 16 listopada do 30 grudnia 2018 roku (44 dni) planowana jest zbiórka środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. 


(2) Etap Inwestycyjny – Styczeń 2019

W tym etapie zostaną zakupione wszystkie niezbędne materiały biurowe, urządzenia, towary – wykorzystane w dalszej części. Również zostaną wykonanie wszystkie wzory dokumentów –diagnoza klienta, wzory umów, rachunków, wizytówki, teczki, flipchart, pieczątki etc. W tej części również zostanie zarejestrowana działalność gospodarcza – nadanie nazwy „Centrum szkoleniowe HUMANISTA”, nadanie numerów - NIP, REGON oraz wyrobienie pieczątek i nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym (wybór formy opodatkowania, zakres współpracy, umowa współpracy, umowa o wdrożeniu RODO). Dodatkowo zostanie zaktualizowana i rozbudowana strona internetowa oraz fanpage na facebook’u.


(3) Etap Realizatorski – od 1 lutego 2019 do 30 stycznia 2020 (okres pierwszych 12 miesięcy)

Pozostałe środki finansowe będą niezbędne do realizacji celów projektu jakim jest świadczenie usług szkoleniowych / coachingowych, począwszy od zakupu materiałów biurowych/eksploatacyjnych w postaci papieru, tuszu do drukarek, przygotowaniu prezentacji szczegółowych czy ofertówek dla klientów, materiałów promocyjnych, opłaceniu usług telekomunikacyjnych (internet / telefon), wykupie reklam na portalach społecznościowych w końcu – zakupie paliwa w celu dojechania do poszczególnych klientów. Ostatnim zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług będą rozrachunku publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy), które są wymagane przy prowadzeniu działalności.

BUDŻET PROJEKTOWY niezbędny aby dokonać zakupu urządzeń oraz zapewnić funkcjonowanie przedsięwzięcia przez pierwszych 12 miesięcy to 19 990,00 PLN.

                thumb_01870ae_resize_1920_1080.jpg

Budżet składa się z dwóch części: (A) potrzebnej na sfinansowania działalności inwestycyjnej – zostaną zakupione niezbędne materiały oraz (B) dotyczącej działalności bieżącej przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania – związanej z utrzymaniem przedsięwzięcia.

Na część inwestycyjną składają się: (a) komputer/laptop – 2500,00 PLN; (b) używany samochód osobowy zasilany gazem LPG (marka tutaj bez znaczenia, auto z przebiegiem maksymalnym 200 000,00 km; niezbędne aby dotrzeć do klienta) plus ubezpieczenie na rok – około 4000 PLN; (c) urządzenie biurowe wielofunkcyjne kopiarka/drukarka/skaner – 600,00 PLN; (d) flipchart – 600,00 PLN; (e) materiały promocyjne (kalendarze, materiały drukowane w postaci: teczki, wizytówki, ofertówki, certyfikaty, pocztówki-firmówki, plakaty etc) – 700,00 PLN;  (f) zakup rollup’a – 600,00 PLN; (g) usługi pocztowe – około 500,00 PLN; (h) – wyrób pieczątek – około 50,00 PLN.  

CAŁOŚĆ (1) wynosi 9 550,00 PLN.

Na część realizatorską potrzebne są następujące nakłady: (a) materiały biurowe & eksploatacyjne – 120,00 PLN/ miesięcznie; (b) składki ZUS/ US – kwota 500,00 PLN / miesięcznie// koszty ponoszone powyżej tej kwoty będą stanowić wkład własny w projekt (c) paliwo – niezbędne aby zapewnić dojazd do klienta – 100,00 PLN; (d) obsługa biura księgowego – 150,00 PLN/miesięcznie.

CAŁOŚĆ (12 miesięcy) liczono następująco – 870 PLN x 12 miesięcy; co daje w sumie 10 440,00 PLN.

Reasumując powyższe całkowity budżet projektu wynosi 19 900,00 PLN.


Tak patrząc nieco dalej...

W przypadku osiągnięcia sukcesu, mój „Plan rozwojowy na kolejne 12 miesięcy”, począwszy od maja 2019 to przede wszystkim: poszerzenie oferty szkoleniowej o dodatkowe 10 tematów, wprowadzenie newsletterów dla osób odwiedzających moją stronę oraz dalsze prowadzenie bloga na temat rozwoju osobistego.  

Myśląc o działalności szkoleniowo-coachingowej tego projektu w dalszej perspektywie będę zastanawiał się nad utworzeniem formalnego stowarzyszenia rozwoju personalnego, które (przy zaadaptowaniu większej ilości aktywnych osób- trenerów, szkoleniowców, coachów) mogło by świadczyć kompleksowe usługi rozwojowe nie tylko w moim regionie śląskim lecz również na resztę kraju. na większą skalę.


Zapraszam do wsparcia mojego projektu :)

Wierzę, że dzięki Państwa pomocy wszystko pójdzie po mojej myśli :)

                    thumb_09f9c86_resize_1920_1080.jpg

Nie bez powodu wyznaję zasadę „Impossible is nothing” :)        

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na konsultacje indywidualne :)


Mariusz Kowasz

Centrum Szkoleniowe "Humanista"

  

 

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę