Ptaki wokół nas

Projekt
zakończony
20
/ 4000 zł
2
wspierających
 
Ochrona ptaków dziko żyjących. Ptaki wokół nas - cykl działań edukacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic będzie realizowany poprzez działania informacyjne, edukacyjne oraz stworzenie „ptasiej infrastruktury” na terenach zurbanizowanych.

thumb_ptak%20Aaaaa_resize_600_600.jpg

Działania informacyjne
będą polegały na wykonaniu i wydaniu materiałów popularyzatorskich tj.: plakatów, ulotek i pocztówek w celu rozpropagowania  projektu wśród mieszkańców miasta i powiatu chełmskiego. Do realizacji tego zamierzenia posłużą wykonane przez plastyka 23 kolorowe wizerunki wybranych gatunków ptaków najczęściej żyjących w sąsiedztwie człowieka. Będą to następujące gatunki ptaków: zięba, bogatka, sierpówka, jerzyk, dzięcioł duży, oknówka, kopciuszek, pleszka, kos, kwiczoł, wilga, kawka, gawron, szpak, wróbel, mazurek, dzwoniec, jemiołuszka, muchołówka mała, muchołówka szara, pustułka, pójdźka, puszczyk. Rysunki ptaków wykorzystane zostaną również w celu wykonania gry dydaktycznej typu „memory” o nazwie „Ptasie tajemnice” z wizerunkami ptaków i ciekawostkami o nich. Gra zostanie wykorzystana podczas zajęć i na nagrody, zaś pozostała cześć zostanie nieodpłatnie przekazana szkołom.

Głównym zadaniem projektu będzie przeprowadzenie 40 zajęć edukacyjnych adresowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do nauczycieli i mieszkańców miasta i powiatu chełmskiego. Przedmiotem zajęć będzie zapoznanie uczestników z co najmniej 23 gatunkami ptaków żyjącymi w naszym najbliższym otoczeniu. . W ramach działań dydaktycznych w wszystkie chętne szkoły zostaną zaproszone do 5 różnych konkursów w różnych kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają cenne nagrody. Zadanie Zakończy sesja naukowa z występami laureatów, prelekcją ornitologiczną oraz wręczeniem nagród.


Stworzenie „ptasiej infrastruktury” na terenach zurbanizowanych będzie poległo na rozwieszeniu 120 budek lęgowych oraz umieszczeniu 6 tablic informacyjnych.

IM000446.jpg


11059440_836955353027135_406284375271890


Regulamin komentowania