Naprawa dachu w domu rekolekcyjnym dla osób niepełnosprawnych wspólnoty rodzina Matki Bożej Bolesnej

Projekt
zakończony
2635
/ 2500 zł
25
wspierających
 

Oni modlą się za nas

thumb___rekolekcje6res_adaptiveResize_60
"Ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej wam daje niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy też aktywność”.

Jan Paweł II, Wiedeń 1983

O wspólnocie:

Rodzina Matki Bożej Bolesnej jest dominikańską modlitewno-apostolską wspólnotą osób chorych, niepełnosprawnych fizycznie oraz zdrowych. Celem RMBB jest m.in. 

  • przyczynianie się do tego, aby ludzie dostrzegali zbawczy sens cierpienia i twórczo je przeżywali
  • szerzenie zrozumienia dla potrzeb duchowych ludzi niepełnosprawnych i chorych
  • przyczynianie się do zaspokajania tych potrzeb.

Dom Bł. Małgorzaty Castello

thumb__rekolekcje2res_adaptiveResize_600W końcu lat 90-tych wspólnota rozpoczęła budowę centrum rekolekcyjno-formacyjnego - Domu Bł. Małgorzaty z Castello w Majdanie pod Wołominem. Odbywają się tam spotkania świąteczne, kilkudniowe pobyty oraz rekolekcje. Dla niektórych pobyt w Domu bł. Małgorzaty to jedyna szansa w ciągu roku (a czasem od wielu lat) opuszczenia czterech ścian swego mieszkania i  codziennego uczestniczenia we Mszy św, adoracji Najświętszego Sakramentu, brania udziału w ćwiczeniach rekolekcyjnych oraz przebywania wśród życzliwego otoczenia. Szczególnie jest to bezcenne dla tych, którzy mieszkają w domach opieki społecznej lub samotnie we własnych mieszkaniach, zmagających się z własnym cierpieniem, niepełnosprawnością i trudami dnia codziennego.

Wielkim darem dla nas chorych jest Dom Rekolekcyjny naszej wspólnoty w Majdanie pod Wołominem. (...) To dla mnie duchowa oaza, przystań, gdzie człowiek wycisza się od zgiełku świata, widzi wszystko we właściwym świetle, nabiera dystansu do wielu zbytecznych spraw. 
(...) najważniejszą sprawą jest duchowe umacnianie się, wspólna modlitwa. Zawsze pamiętamy w niej o cierpiących, samotnych, o opiekujących się chorymi. Jakże umacnia w takim miejscu Msza św., w zjednoczeniu z Jezusem cierpiącym i z cierpiącymi całego świata.
(...) Po takich rekolekcjach wraca się do domu, do innego życia, z nowymi siłami, z nowym spojrzeniem. I choć cierpienia nie ubyło, a nawet czasami jest więcej, to przeżywa się je już inaczej, w zjednoczeniu z tyloma chorymi, cierpiącymi, a wszyscy wpatrujemy się w krzyż Jezusa i Jego cierpienie.
(...) To są bezcenne chwile, które pomagają unieść nawet bardzo ciężki krzyż choroby.(świadectwo członka wspólnoty).

Na co potrzebne są pieniądze?

Najpilniejszą potrzebą jest naprawa przeciekającego dachu. Zebrana kwota pozwoli nam na naprawę przeciekających miejsc w dachu, uzupełnienie i uszczelnienie  połaci dachowej oraz odmalowanie śladów po zaciekach w pomieszczeniach wewnątrz.

Rodzina Matki Bożej Bolesnej

thumb_rekolekcje_2012_027res_adaptiveResWspólnota została założona w 1957 roku. Od 1990 roku została na stałe erygowana i przyjęta jako bractwo do Rodziny Dominikańskiej przy Polskiej Prowincji Dominikanów. 

Misją wspólnoty jest wyjednywanie dla wszystkich cierpiących łaski owocnego przeżywania cierpienia i szerzenie prawdy o zbawczym sensie cierpienia człowieka.

Wspólnota jednoczy na równych prawach:

  • osoby całkowicie unieruchomione (leżące lub korzystające z wózków inwalidzkich)
  • osoby poruszające się z trudem, osoby przewlekle chore, niewidome itp.
  • osoby zdrowe, które w poczuciu braterstwa i solidarności z niepełnosprawnymi, na zasadach partnerskich łączą się z nimi we wspólnocie apostolskiego działania i dążenia do realizowania Ewangelii w życiu.

W 1990 roku członkowie wspólnoty Rodzina Matki Bożej Bolesnej powołali Fundację „Sens Życia i Odpowiedzialność", która ma zadanie wspierać finansowo działalność wspólnoty.

Fundacja "Sens Życia i Odpowiedzialność" KRS: 0000046483 ul. Racławicka 100, Majdan k/Wołomina 05-500 Wołomin http://www.bolesna.op.opoka.org.pl/fundacja.htm

Prosimy o Państwa pomoc!

Więcej o wspólnocie na stronach: http://www.bolesna.op.opoka.org.pl/  https://www.facebook.com/Bolesna

Regulamin komentowania