Projekt architektoniczny Staroprawosławnej Cerkwi

Projekt
zakończony
100
/ 10000 zł
1
wspierających
 

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że już w niedługim czasie przystąpimy do realizacji projektu budowy świątyni dla mniejszości narodowej, jaką są staroobrzędowcy w tym roku jesteśmy zobowiązani do wykonania projektu architektonicznego nowo budowanej świątyni.  Projekt ten będzie zlecony dla specjalisty projektanta, który wykona go zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego. Koszt wykonania takiego projektu to około 10000 zł. Liczymy na Wasze wsparcie projektu: Wykonanie projektu architektonicznego budowy Cerkwi.

thumb_troica_adaptiveResize_600_600.jpg

Specyfikacja budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców  

Powierzchnia nowo budowanej Cerkwi będzie miała około 85  - 100 m. Przewidywany koszt budowy świątyni to około 80000 zł. Obecnie zebrane fundusze na budowę świątyni to 50000 zł. Potrzebujemy jeszcze, co najmniej 30000 zł, by rozpocząć bezproblemowo budowę świątyni. Zebrane pieniądze w tym projekcie w całości zostaną przeznaczone na wykonanie projektu architektonicznego budowy świątyni. Budowa świątyni będzie głównie odbywała się kosztem gospodarczym przy udziale wykwalifikowanej ekipy budowalnej.

 

Krzyżyk staroobrzędowców:

 

thumb_kriestm(1)_adaptiveResize_600_600.

 

thumb_panikadzilo_adaptiveResize_600_600


Wymiary świątyni: - długość 12 m - szerokość 8 m - wysokość 7 m 

Dlatego też Rada Ogólnego Zebrania Cerkwi Staroobrzędowców oraz Duchowny o. Martinijan Jefimow Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach, zwracają się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wszelką pomoc materialną, która umożliwi nam zrealizowanie projektu: wykonanie projektu architektonicznego Kościoła.

Projekt będzie wykonywany przez architekta z Augustowa.

Staroobrzędowcy  

Staroobrzędowcy to wyznanie powstałe wskutek rozłamu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Członkowie naszego Kościoła nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Każda zmiana w naszej cerkwi, zgodnie z postanowieniami siedmiu Powszechnych Soborów jest traktowana jako herezja i wyrzeczenie się jedynej prawdziwej wiary. Członkowie naszego kościoła: Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców osiedlili się w Polsce około I połowy XVIII wieku. Nasza wspólnota znalazła schronienie w Polsce, uciekając przed prześladowaniami patriarchy Nikona. Chcąc uchronić stare kanony wiary Prawosławnej staroobrzędowcy uciekali z Rosji w różne zakątki świata.

Obecnie, staroobrzędowcy zamieszkują W RP głównie tereny obecnego województwa podlaskiego, m.in. takie miejscowości jak: Gabowe Grądy, Bór, Augustów, Suwałki, Wodziłki oraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Wojnowo. Ponadto wielu członków naszej Cerkwi rozproszonych jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w różnych miejscowościach.

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w domu modlitewnym, udostępnionym na ten cel przez rodzinę staroobrzędowców. Nabożeństwa, Sakramenty, praktyka religijna prowadzona jest pod przewodnictwem Duchownego Ojca. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.

Ze względu na utrudnienia związane ze sprawowaniem nabożeństw przez Staroprawosławną Cerkiew Staroobrzędowców w prywatnym domu, Zarząd Cerkwi wraz z wiernymi postanowił wybudować kościół, Cerkiew pw.Świętego Mikołaja Arcybiskupa Myr Licei. 

thumb_hram2_adaptiveResize_600_600.jpg

Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem i poparciem. Wszystkich gorąco zachęcamy do wpłaty na wyżej wymieniony cel. Liczy się każda wpłata.

Za wszystkie wpłaty serdeczne „Bóg zapłać”

Więcej informacji na:

http://staroprawoslawie.pl

Z szacunkiem i chrześcijańską miłością

Duchowny o. Martinijan Jefimow

oraz Rada Ogólnego Zebrania Cerkwi Staroobrzędowców.

 

Regulamin komentowania