Oratorium Pawła Bębenka i bł. Honorata - Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi

Projekt
zakończony
12315
/ 37200 zł
71
wspierających
 

 

Dlaczego Oratorium muzyczne?
Będzie to próba wyrażenia piękna duchowego – poprzez muzykę i słowo, w profesjonalnym wykonaniu. 
Serce Maryi Niepokalane jest dla nas wierzących wzorem piękna człowieka, stworzonego na Boży obraz i podobieństwo. Jest także zapowiedzią naszego celu ostatecznego: Piękna Człowieka Zbawionego, zjednoczonego w pełni z Bogiem w niebie. Dlatego też w trakcie Oratorium będzie obecna Ikona Niepokalanego Serca Maryi (wykonana przez Wojciecha Korycińskiego). 
Muzyka, Słowo, Obraz – formy dotarcia do naszych serc, aby przybliżyć uczestniczącym Serce Maryi.

Kim jesteśmy? Kto stoi za projektem?
Jesteśmy Małymi Siostrami Niepokalanego Serca Maryi, zgromadzeniem zakonnym założonym przez bł. Honorata Koźmińskiego i sł. B. Anielę Różę Godecką - www.honoratki.pl

Siostra Cecylia Duda, na podstawie tekstów bł. Honorata, kapucyna i tekstów biblijnych napisała tekst oratorium:


Skąd pomysł?

Kult Niepokalanego Serca Maryi w pismach bł. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) jest niezwykle bogaty, chociaż mało znany. O. Honorat zachęcał do jednoczenia się z Sercem Maryi, która najpierw jako Matka, a później Uczennica, z odwagą i zaangażowaniem współpracowała z Trójcą w dziele zbawienia świata. Każdy, kto jednoczy się z Niepokalanym Sercem Maryi, wchodzi na drogę ucznia, którego Duch Święty prowadzi do rozpoznania Zbawiciela i pójścia za Nim. Nieustanne towarzyszenia Jezusowi wszędzie gdziekolwiek się uda, w ukryciu na wzór Maryi, jest drogą nawrócenia, wezwaniem do ewangelizacji słowem i świadectwem życia, do głoszenia Królestwa Bożego w swoim środowisku życia i pracy. Honorat rozpowszechniał różne formy kultu Niepokalanego Serca Maryi (np. Straż Duchowa przy Sercu Maryi, por. http://www.strazduchowa.honoratki.pl/). Stąd pomysł Nieszporów o Niepokalanym Sercu Maryi z bł. Ojcem Honoratem, które w formie muzycznego oratorium będą okazją do modlitwy, do jednoczenia się z Sercem Maryi i uczenia się  w Tym Sercu podążania za Jezusem, gdziekolwiek On pójdzie.

Dlaczego tekst oratorium jest według bł. Honorata Koźmińskiego?
Jest jeszcze kilka powodów, aby rozpowszechniać dziedzictwo bł. Honorata:
 - jako młody człowiek utracił wiarę, a dzięki modlitwie swojej Mamy przed Ikoną Jasnogórską odzyskał wiarę, gdy był więziony w Cytadeli Warszawskiej
- o. Honorat starał się o liturgiczne święto M. Bożej Częstochowskiej i napisał na ten dzień teksty liturgiczne
- pracując w Warszawie jako duszpasterz rozpowszechniał Róże Różańcowe – jak podają świadkowie: powiązał całą Warszawę w Róże,
- Osoba o. Honorata jest niedocenionym wzorem w patriotyzmie, poszukiwaniu nowych rozwiązań, nie poprzez walkę przeciw systemowi, ale przez nawrócenie się ku Chrystusowi, rozeznawaniu charyzmatów i szukaniu nowych rozwiązań, mimo niepowodzeń
- O. Honorat jako lider i strateg potrafił bardzo dobrze rozeznawać charyzmaty osób, które spotykał i wyszukiwać liderów do ważnych zadań w naszej Ojczyźnie
- Serce Maryi według nauczania o. Honorata jest wzorem poszukiwania w sobie piękna i drogą dla naśladowania dla współczesnych kobiet poszukujących sensu w swojej pracy, zajęciach, codziennym życiu


Koncert, płyta, warsztaty
Obecnie jest już gotowe libretto do oratorium. Napisała je na podstawie pism Bł. H. Koźmińskiego s. dr Cecylia Anna Duda, Mała Siostra Niepokalanego Serca Maryi. Nad skomponowaniem muzyki pracuje Paweł Bębenek, polski znany kompozytor i dyrygent związany z muzyką liturgiczną. W nagraniu płyty i w koncercie premierowym udział jako soliści wezmą: Magdalena Frączek - Klejc, Maria Krzosek, Andrzej Lampert o raz Krzysztof Chalimoniuk. Zaśpiewa również chór z Centrum Myśli Jana Pawła II, natomiast jako orkiestra zagrają zaprzyjaźnieni muzycy. Nagranie płyty i koncert premierowy jest planowany na listopad – grudzień 2017r.  W kolejnych miesiącach są też planowane warsztaty muzyczne z katechezą o Sercu Maryi i bł. Honoracie, szczególnie dla młodych ludzi – wszędzie tam gdzie będzie możliwość i chętni.Projekt – jeśli chcesz pomóc…

Jako Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi (u nas zrodził się pomysł) -  podjęłyśmy się wysiłku opracowania tekstu, organizacji tego dzieła, udziału w sfinansowaniu. Jesteśmy przekonane, że to dzieło może zbliżyć szczególnie młode pokolenie do Maryi i Jej Serca. Ośmielamy się jednocześnie prosić ludzi dobrej woli o pomoc w przygotowaniu tego dzieła: poprzez modlitwę, promocję i wsparcie finansowe, ponieważ nie jesteśmy w stanie ponieść całości kosztów. Otwieramy się także na inne formy współpracy, jak organizowanie warsztatów muzycznych i koncertów Oratorium.  


Na co zbieramy?

Mamy wielką nadzieję, że dzięki odpalprojket.pl uda nam się nagrać płytę z Oratorium.
Koszty nagrania płyty to:
8 700 - wynagrodzenie dla solistów (próby i nagrania)
9000 - nagłośnienie, nagranie, obróbka dźwiękowa
3 500 - wynagrodzenie dla dyrygenta (próby, nagranie)
12 000 - wynagrodzenie dla muzyków - skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabas, flet, obój, harfa, klarnet, fagot, dzwonki
4 000 - promocja kampanii 

Jeśli Uda się zebrać więcej niż potrzeba na nagranie płyty fundusze będą przeznaczone na organizację premierowego koncertu 16 grudnia 2017 lu warsztatów w różnych miastach Polski w 2018 roku. Liczymy na Twoje zaangażowanie!!!

Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi oraz Paweł Bębenek!

Więcej informacji będzie pojawiało się na bieżąco na naszym fanpage na fb: 
Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę