Wydaj z nami pierwszy album RIVER OF TIME

Projekt
zakończony
2100
/ 6000 zł
35
wspierających
 

ENGLISH VERSION

AT THE BOTTOM OF THE PAGE!


KIM JESTEŚMY?

Witajcie! Nazywamy się RIVER OF TIME. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy długą (jak się okazało) drogę do wydania naszego pierwszego albumu - "Revival". Teraz, po wielu perturbacjach, materiał mamy wreszcie gotowy, ale - jak to w Polsce bywa - po opłaceniu z własnych środków studia, zabrakło nam już kasy na wydanie albumu (a znalezienie wytwórni, która zechciałaby wydać płytę mniej znanej kapeli, w dodatku metalowej, graniczy z cudem). W związku z tym postanowiliśmy spróbować wydać album sami i poprosić w tym o pomoc właśnie WAS.

Na Darczyńców czekają oczywiście atrakcyjne nagrody (szczegóły po prawej).

Warning! You can also pay outside of Poland! You can do it by selecting S€PA Euro Payments (if you have any payment problems, or willingness to donate us in a different way - PayPal for example - please contact us: band@riveroftime.pl or our FB profile).

Uwaga! Można również wpłacać spoza granic Polski wybierając podczas płatności opcję S€PA Euro Payments (w przypadku problemów z płatnością, lub chęci wsparcia nas w inny sposób, na przykład za pomocą PayPala, prosimy o kontakt na maila: band@riveroftime.pl lub poprzez nasz profil na FB).


thumb_46232ea_resize_1920_1080.jpg


CO GRAMY?

Nasz styl najłatwiej określić jednym słowem - metal. To dlatego, że od samego początku postawiliśmy sobie za cel nie zamykać się w jednym, określonym metalowym nurcie, przez co w naszej muzyce znajdziecie zarówno elementy thrashu, heavy czy progresji, ale też odrobinę hardrocka. Jeśli byliście już na naszym koncercie - wiecie, o czym mówimy... Jeśli nie - to zapraszamy! ;)


CZŁONKOWIE KAPELI:
 • Marcin Velesar Wieczorek - wokal
 • Dawid Holona - gitara
 • Marcin Froncek Frąckowiak - gitara
 • Paulina Nemesis Bugiel - bas
 • Łukasz Obiegły - perkusja


thumb_edbb8f5_resize_1920_1080.jpg


BIOGRAFIA:

Idea projektu powstała w 2003 roku, gdy Marcin Velesar Wieczorek, ówczesny lider, wokalista i gitarzysta polskiego metalowego zespołu Goddess of Sin, napisał kilka pierwszych utworów, które miały złożyć się na jego solowy album. Z powodu prężnej wówczas działalności Goddess of Sin, a później perturbacji związanych z rozpadem kapeli w roku 2007, projekt nie doczekał się realizacji.

Pomysł odżył kilka lat później, gdy Velesar dołączył do folk metalowej kapeli Radogost jako wokalista. Według pierwotnego założenia, projekt solowy miał być trzypłytowym projektem studyjnym, opartym na mocnych, metalowych riffach z domieszką progresji, a później także klawiszy. Gdy jednak na początku 2014 roku, po 3,5-letniej współpracy,  członkowie Radogosta postanowili po raz kolejny zmienić wokalistę i pójść dalej własną drogą, Velesar rozpoczął przygotowania do stworzenia nowej kapeli. Do współpracy zaprosił doświadczonych muzyków, w tym znanych mu z wcześniejszej działalności. W ten sposób, 1 marca 2014 roku, narodziła się formacja River of Time w składzie: Marcin Velesar Wieczorek (wokal), Krzysztof Całka (gitara rytmiczna), Adam Całka (gitara prowadząca), Paulina Nemesis Bugiel (bas) i Łukasz Obiegły (perkusja). W tej konfiguracji zespół wszedł do studia i zarejestrował swój debiutancki album "Revival", który obecnie czeka na premierę.

Na początku 2017 roku Krzysztof Całka i Adam Całka postanowili zrezygnować z grania w River of Time i poświęcić się swojemu drugiemu zespołowi Ironbound. Zastąpili ich dwaj doświadczeni muzycy - Marcin Froncek Frąckowiak (Square Moon, Percival Schuttenbach) oraz Dawid Holona (Keep On Rockin').


thumb_041b2e6_resize_1920_1080.jpg


O ALBUMIE:

thumb_0e64fe8_resize_1920_1080.pngAlbum "Revival" zawiera 10 autorskich kompozycji, z których kilka można znaleźć na naszym profilu w portalu YouTube (link poniżej). Wszystkie utwory na płycie są w języku angielskim, aczkolwiek dla naszych fanów przygotowaliśmy też niespodziankę - po premierze albumu udostępnimy dodatkowo kilka utworów w polskich wersjach językowych (w takiej właśnie formie gramy je na koncertach w Polsce). Płyta zostanie wydana w wersji pudełkowej (jewel box).

Lista utworów na albumie:

 1. Intro
 2. Revival
 3. Creaking Stairs
 4. Dedication
 5. Speed
 6. Too Many Lies
 7. Bloody Rain
 8. Broken Innocence
 9. I Hate You
 10. Mirror's Edge
 11. Violator's Cave (Bonus Track)

NA CO PÓJDZIE KASA?

Pełna kwota podana w projekcie zapewni nam pokrycie kosztów między innymi: tłoczenia płyt wraz z nadrukiem, druku książeczek i okładek, zakupu samych pudełek oraz promocji albumu. Ponieważ wybraliśmy opcję "Bierzesz ile zbierzesz", zdajemy sobie sprawę, że możemy zebrać mniej niż potrzebujemy. W takim wypadku na początek wytłoczymy mniejszą ilość płyt.

Istnieje również możliwość, że na naszym koncie pojawi się kwota większa niż zakładaliśmy - jeśli tak się zdarzy, nadwyżkę wykorzystamy do nagrania teledysku.


GDZIE NAS ZNALEŹĆ?ENGLISH VERSION


WHO WE ARE:

Hello! We are RIVER OF TIME. Some time ago we started a long way to release our first album - "Revival". Now, after many perturbations, the material is finally ready, but after paying for the studio with our own money, we ran out of money for release of the album (and finding a record label that would like to release a CD of less known band - especially in Poland - is almost impossible). As a result, we decided to try to release the album ourselves and ask for your help. There are, of course, attractive prizes!

Warning! You can also pay outside of Poland! You can do it by selecting S€PA Euro Payments (if you have any payment problems, or willingness to donate us in a different way - PayPal for example - please contact us: band@riveroftime.pl or our FB profile).


WHAT WE PLAY:

Our style is easiest to describe in one word - metal. This is because we decided that we wouldn't be locked up in a single metal style. Thanks to that in our music you will find elements of thrash, heavy or progression, but also a little bit of hardrock. If you were already on our concert - you know what we're talking about... If not - then we invite you! ;)


BAND MEMBERS:

 • Marcin Velesar Wieczorek - vocal
 • Dawid Holona - guitar
 • Marcin Froncek Frąckowiak - guitar
 • Paulina Nemesis Bugiel - bass
 • Łukasz Obiegły - drums

BIOGRAPHY:

The idea of the project originates in 2003, when Marcin Velesar Wieczorek, the leader, vocalist and guitar player of a Polish metal band Goddess of Sin, wrote a couple of songs that were to make his first solo album. Unluckily, the project wasn't carried out due to the vivid activity of the band and consequent perturbations connected with the band's brake-up in 2007.

The idea reappeared a few years later, when Velesar joined a folk-metal group called Radogost. He still treated his idea as a solo-project, based on strong metal riffs with a mixture of progressive sounds and piano. But at the beginning of 2014, when Radogost decided to change the vocalist once again, Velesar started  creating a new band. He invited experienced musicians, including some members of his previous bands, to co-operate and so he created a strong and professional team. This is how the River of Time was born (members: Marcin Velesar Wieczorek - vocal, Krzysztof Całka - rhuthm guitar, Adam Całka - lead guitar, Paulina Nemesis Bugiel - bass and Łukasz Obiegły - drums). In this configuration, the band entered the studio and recorded their debut album "Revival", which is currently waiting for premiere.

In the beginning of 2017, Krzysztof Całka and Adam Całka decided to leave the River of Time and devote their second band Ironbound. They were replaced by two experienced musicians - Marcin Froncek Frąckowiak (Square Moon, Percival Schuttenbach) and Dawid Holona (Keep On Rockin').


ABOUT ALBUM:

"Revival" contains 10 original compositions (some of which you can be found on our YouTube profile). The album will be released in a jewel box.

TRACK LIST:

 1. Intro
 2. Revival
 3. Creaking Stairs
 4. Dedication
 5. Speed
 6. Too Many Lies
 7. Bloody Rain
 8. Broken Innocence
 9. I Hate You
 10. Mirror's Edge
 11. Violator's Cave (Bonus Track)

MONEY WILL BE SPENT ON:

Total amount will allow us to cover costs such as: production of CD's, printing booklets and covers, purchase boxes and promotion of the album. But we realize that we can collect less than we need. In that case, we will release a smaller number of CD's.

There is also the possibility that our account will appear more than we expected - if that happens, the surplus we use to record the video.


FIND US:


CHOOSE A PRIZE ("Wybierz nagrodę" - on the right):

 • 10 zł (approx. 2,4 / 2,8 $) - thanks via Facebook and email
 • 20 zł (approx. 4,8 / 5,5 $) - thanks via Facebook and email + 3 selected songs from album im mp3
 • 35 zł (approx. 8,3 / 9,6 $) - thanks via Facebook and email + "Revival" album (CD)
 • 45 zł (approx. 10,7 / 12,3 $) - thanks via Facebook and email + "Revival" album (CD) + band photo with dedication
 • 60 zł (approx. 14,3 /16,4 $) - thanks via Facebook and email + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (3 days before premiere) + band photo with dedication
 • 80 zł (approx. 19 / 21,8 $) - thanks via Facebook and email + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + band photo with dedication + button
 • 100 zł (approx. 23,8 / 27,3 $) - thanks via Facebook and email + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + polish version of "Dedication" song in mp3 + band photo with dedication + button + key chain
 • 150 zł (approx. 35,7 / 40,9 $) - thanks via Facebook, email and CD booklet + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + 3 songs in polish versions in mp3 + band photo with dedication + button + key chain
 • 200 zł (approx. 47,5 / 54,5 $) - thanks via Facebook, email and CD booklet + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + 3 songs in polish versions in mp3 + free ticket to one our concert (except contest/festival concerts) + band photo with dedication + button + key chain + t-shirt
 • 500 zł (approx. 119 / 136 $) - thanks via Facebook, email and CD booklet + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + 3 songs in polish versions in mp3 + free ticket to two our concerts (except contest/festival concerts) + band photo with dedication + button + key chain + t-shirt + patch with band logo
 • 1500 zł (approx. 357 / 409 $) - thanks via Facebook, email and CD booklet + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + 3 songs in polish versions in mp3 + free ticket to three our concerts with introdution to backstage (except contest/festival concerts) + band photo with dedication + 2 x button + 2 x key chain + 2 x t-shirt + 2 x patch with band logo + your company logo in CD booklet + our earnest gratitude!
 • 2500 zł (approx. 594 / 681 $) - thanks via Facebook, email and CD booklet + "Revival" album (CD) + "Revival" album in mp3 (7 days before premiere) + 3 songs in polish versions in mp3 + free ticket to six our concerts with introdution to backstage (except contest/festival concerts) + band photo with dedication + 3 x button + 3 x key chain + 3 x t-shirt + 3 x patch with band logo + your company logo in CD booklet + our earnest gratitude!
 • 4000 zł (approx. 950 / 1090 $) - offer your patronage - present us your proposal!
Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę