Mapa Wydatków i Mapa Zatrudnienia 2013

Projekt
zakończony
1250
/ 9000 zł
25
wspierających
 

Fundacja Republikańska uruchomiła projekty Mapy Wydatków Państwa i Mapy Zatrudnienia w Sektorze Publicznym. Są one zbiorem wszystkich danych o kosztach jakie ponosi Polska w ciągu roku oraz o tym ilu urzędników i innych pracowników zatrudnia sektor publiczny. Robimy to, gdyż patrzenie władzy na ręce to podstawa społeczeństwa obywatelskiego, które chcemy z Wami budować. W końcu państwo finansuje się z naszych pieniędzy, więc musimy wiedzieć na co je wydaje.

thumb___Bez%20nazwy_adaptiveResize_600_6

Zasadniczym celem Mapy Wydatków Państwa jest pokazanie zwykłym obywatelom, na co rządzący przeznaczają ich podatki oraz co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego. W 2012 roku Państwo Polskie wydało 687 miliardów złotych. Na co została przeznaczona ta astronomiczna kwota? Prócz wydatków na emerytury, służby publiczne czy infrastrukturę znaczna ilość pieniędzy jest przeznaczana na biurokrację, obsługę systemu czy zadłużenia.

Co ciekawego można znaleźć na Mapie?

 • w 2012 roku Polska wydała 17 milionów złotych na Prezydencję Europejską, która skończyła się w 2011 (!)
 • partie polityczne otrzymały na swoją działalność o 56 mln zł więcej pieniędzy
 • drogi otrzymały z kolei o 587 mln mniej
 • utrzymanie armii urzędników ZUS kosztuje 4148 mln zł

thumb_10153661_759289290770585_642276244

Jakie cele spełnia Mapa Wydatków?

 • jest użytecznym narzędziem obrazującym skalę wydatków państwa
 • pokazuje jak wiele różnych instytucji jest finansowanych przez państwo polskie
 • wskazuje priorytety budżetowe administracji
 • pozwala prowadzić merytoryczną dyskusję o wydatkach, opartą o twarde, ale i przystępnie przedstawione dane
 • edukuje ludzi jak działa państwo i z jakich elementów się składa

Mapa Zatrudnienia w Sektorze Publicznym

Przerost sektora publicznego, a w szczególności administracji, jest w Polsce faktem nie negowanym przez nikogo. Jednocześnie nikt, na czele z władzą, nie zadał sobie trudu, by dokładnie opisać skalę zatrudnienia oraz koszty aparatu urzędniczego. Dlatego w Fundacji Republikańskiej postanowiliśmy stworzyć Mapę Zatrudnienia w Sektorze Publicznym. Jest to unikatowy przegląd stanu zatrudnienia we wszystkich dziewięciu głównych działach sektora publicznego.

 • Administracja
 • Edukacja
 • Bezpieczeństwo Publiczne
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Pomoc społeczna
 • Obrona narodowa
 • Obsługa rent i emerytur
 • Obsługa rynku pracy

thumb_panstwo-zatrudnienie_adaptiveResiz

Co wynika z Mapy Zatrudnienia?

 • uderzająco wysoki (wynoszący prawie 1/3) udział funkcji urzędniczych w całym sektorze publicznym
 • dublowanie się wielu funkcji państwa na różnych poziomach
 • niewykorzystanie przez żadną władzę sektora publicznego jako naturalnej rezerwy oszczędności

thumb_6MLD_adaptiveResize_600_600.jpg

Jakie są cele zbiórki?

 • Za 5 tys. złotych wydamy kolejną edycję Mapy Wydatków. Pokażemy co się zmieniło od roku 2012, jakie wydatki wzrosły, a gdzie poczyniono oszczędności.
 • Za 9 tys. złotych stworzymy kolejną edycję Mapy Zatrudnienia w Sektorze Publicznym.

Fundacja Republikańska jest organizacją utrzymującą się tylko i wyłącznie z prywatnych środków. Nie otrzymujemy żadnych dotacji. Stworzenie mapy to długie dni pracy sztabu analityków i grafików. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia!

O Fundacji:

Fundacja Republikańska to Think Tank, którego celem jest tworzenie gotowych rozwiązań wraz ze sposobami ich wdrażania, w duchu poszanowania dobra wspólnego. Inną aktywnością Fundacji jest patrzenie władzy na ręce i rozliczanie dotychczasowych działań, aby wspomóc ją w lepszym kształtowaniu polityki. Fundacja proponuje przede wszystkim wsparcie merytoryczne dla praktyków działań publicznych. Wydaje również kwartalnik „Rzeczy Wspólne”, w którym swoje diagnozy, pomysły i przewidywania prezentują eksperci oraz znane osobistości życia społecznego i politycznego.

Regulamin komentowania