Treasures of Music: Armenia

Projekt
zakończony
2017
/ 10000 zł
42
wspierających
 
Muzyka ormiańska jest mało znana. Właściwie - wcale nie znana. Polacy zapytani o kulturę ormiańską wymieniają z rzadka Arama Chaczaturiana, czasem Charlesa Aznavoura... i na tym koniec. A przecież muzyka z Armenii oraz z sąsiedniej Gruzji to prastare, przepiękne, bogate korzenie muzyki europejskiej i chrześcijańskiej. Z jednogłosu ormiańskiego wywodzą się śpiewy gregoriańskie. Gruzińska polifonia zaś jest najstarszym na świecie śpiewem wielogłosowym. 

Na co zbieramy

Chcemy wydać 3000 egzemplarzy płyty z tradycyjną muzyką ormiańską wykonywaną przez chóry z całego świata, w tym z silną reprezentacją Polski. Wydawana płyta będzie zawierać utwory chóralne kompozytorów ormiańskich (między innymi Komitasa, który dla Ormian jest kimś w rodzaju skrzyżowania Oskara Kolberga z Fryderykiem Chopinem). Na płycie znajdą się wykonania najlepszych wyłonionych w drodze otwartego konkursu chórów z Armenii, Polski, Niemiec, Ukrainy i być może jeszcze z innych krajów, ponieważ konkurs jeszcze trwa.

thumb_sewan_resize_600_600.jpg

Każdy uczestniczący w tym projekcie chór otrzyma część nakładu do bezpłatnej dystrybucji. W ten sposób zapewnimy, że wydane płyty nie będą leżały w piwnicy, lecz trafią do ludzi żywo zainteresowanych ich przesłuchaniem i podzieleniem się nagraniami z rodziną i przyjaciółmi. Część egzemplarzy zostanie przeznaczona do użytku organizatorów. Płyta nie będzie przeznaczona do sprzedaży i będzie ją można dostać wyłącznie jako nagrodę w niniejszej zbiórce lub później, poprzez bezpośredni kontakt z jednym z organizatorów lub chórów.

Większość chórów uczestniczy w tym projekcie bezpłatnie lub symbolicznie partycypuje w kosztach wydania. Jednak są to zbyt małe kwoty, aby zrealizować nasz plan. Musimy sfinansować nie tylko produkcję płyty i książeczki z informacjami o wykonawcach i o Armenii (książeczka będzie w języku angielskim, jej polskie tłumaczenie znajdzie się w opisie na stronie Chórtowni), ale i bardzo kosztowną wysyłkę wydanych płyt do części wykonawców do Armenii i innych krajów, z których będą pochodzić pozostali wykonawcy.Ambasadorzy

Ambasadorem naszego projektu jest Tadeusz Isakowicz-Zaleski - Ormianin polski, ksiądz, historyk. Wielki polski patriota. Prezes Fundacji Brata Alberta opiekującej się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Obdarzony wielką wrażliwością na cierpienie najsłabszych, wspaniały organizator, znakomity kapłan, proboszcz parafii ormiańsko-katolickiej w Gliwicach. 

thumb_ksiadz%20Isakowicz-Zaleski%20autor
Przywiązanie do swoich ormiańskich korzeni
ksiądz Isakowicz-Zaleski sam wyraża w wierszu:

"palcami przedziwnych wrażeń
szukam ponad zmysłami
śnieżnych płatków
nawianych z Hajastanu

układam z nich miniaturkę
co odbita ze starego foliału
tkwi w mych armeńskich
rysach twarzy

w takt melodii Chaczaturiana
tańczą czarne oczy rzucając
w krakowskie ulice
Araratu oblicze"


Jak można wesprzeć projekt 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej akcji poprzez wpłaty. Dla każdego Darczyńcy przygotowaliśmy nagrody, które można wybierać z kolumny obok. 

Jedną z form wsparcia jest również nagłośnienie kampanii - bardzo prosimy o udostępnianie informacji jak największej liczbie ludzi w portalach społecznościowych, blogach i innymi metodami. Bardzo nam zależy na zrealizowaniu tego projektu, ponieważ mamy świadomość, jak bardzo czekają na tę płytę te chóry, które już się na nią zakwalifikowały. 

Osoby spoza Polski mogą wpłacać również darowizny przez Paypal na adres [email protected] lub na konto ACCA w Armenii: 
VTB Bank Հայ Երգչախմբային Դիրիժորների Ասոցիացիա 160 630 038 430 00 (AMD)

Nagrody

Wśród nagród dla osób, które wesprą nasz projekt znalazły się między innymi:

Wykaligrafowane alfabetem ormiańskim imię i nazwisko
Arkusik z Twoim imieniem i nazwiskiem zeskanujemy i prześlemy Ci w formie elektronicznej.

thumb_armenian_alphabet2_resize_600_600.

Tu anegdotka: pewnego razu na konferencję prasową w Erewaniu przyszła trzyosobowa delegacja polsko-mołdawska i ujrzała pięć przygotowanych miejsc elegancko opisanych, żeby było wiadomo, kto gdzie ma usiąść, tyle że... po ormiańsku ;) Po konferencji żartom (między innymi o słynnym Radiu Erewań) nie było końca, a delegacja zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia z wyżej opisanymi tabliczkami. Jedno z nich można obejrzeć w rozdziale "Kim jesteśmy" ;)

Odznaki Srebrnego, Złotego i Platynowego Chórtownika oraz tytuł Przyjaciela Chórtowni
Użytkownicy portalu Chórtownia otrzymają plakietkę przy swoim profilu, a ich profile będą wyeksponowane w zakładce "Ambasadorzy i przyjaciele"

thumb_odznaki_resize_600_600.png


Płyta z kolędami "O Magnum Mysterium" 
w wykonaniu Chóru Kameralnego Lege Artis z Krakowa pod dyrekcją Agnieszki Jochymek-Treli

 thumb_thumb__lege_resize_600_600_resize_


Płyta "The Sound of Europe (czytaj więcej) 
zawierająca chóralną muzykę ludową z Polski, Ukrainy, Węgier, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji i Armenii

thumb_thumb_sound_resize_600_600_resize_Płyta z kazaniami arcybiskupa ormiańskiego, Józefa Teodorowicza
Oryginalne nagrania z 1938 roku pięciu kazań. Oprócz płyty - książeczka wraz z biogramem Arcybiskupa

thumb__teodorowicz_resize_600_600.jpg

Kolacja dla dwojga w Ormiańskiej w Gliwicach
Kto wolałby nie czekać na okazję pojechania do Armenii, żeby zakosztować jej specjałów, może wybrać tę nagrodę i udać się do przytulnej Ormiańskiej na ulicy Zygmunta Starego w Gliwicach, gdzie podadzą dolmę, chinkali, pachlawę lub inne smakołyki, w zależności od tego, co szef kuchni będzie miał w karcie. Mniam!

thumb_thumb_kolacja_resize_600_600_resiz


Muzyczne video na Twoje urodziny
Coś fajnego ze swojego bogatego repertuaru zaśpiewa specjalnie dla Ciebie Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki ŚląskiejKolacja w Erewaniu
Zakładamy, że wśród Darczyńców znajdą się osoby, które marzą o zwiedzeniu Armenii i wybierają się w najbliższym czasie w tamte strony. Jedną z naszych ekskluzywnych nagród jest kolacja w dobrej ormiańskiej restauracji w uroczym towarzystwie jednej z głównych organizatorek, Christiny Sheroyan, dyrygentki i pianistki.

Logo na okładce wydawanej płyty
Nieśmiało sobie marzymy, że może znalazłaby się firma, która chciałaby wesprzeć nasz projekt większą kwotą, a w zamian jej logo widniałoby na wszystkich egzemplarzach? 


Kim jesteśmy

Organizatorami akcji są: 
- Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza, 
- Armenian Choral Conductors' Association 
- Fundacja Chórtownia.

Fundacja Chórtownia 
thumb_chortownia_logo_m_resize_600_600.j
Chórtownia to międzynarodowy portal dla chórów działający pod adresem www.chortownia.org - współtworzą go nasi użytkownicy: chórzyści, dyrygenci, kompozytorzy, pracownicy domów kultury, miłośnicy muzyki chóralnej. Dzięki nim za pośrednictwem Chórtowni chóry nawiązują ze sobą kontakty, zapraszają się wzajemnie na festiwale, ogłaszają koncerty. Młodzi kompozytorzy udostępniają w środowisku chóralnym swoje utwory. Prowadzimy też inne projekty - przyjmujemy chóry zza granicy, organizujemy seminaria IT oraz warsztaty z chóralną muzyką polską na Wschodzie (Gruzja, Mołdawia, Armenia), wydajemy płyty. Wspieramy też Światowy Dzień Chóralny - inicjatywę Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej. 

Nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/chortownia/

Osoby, które słyszą o nas po raz pierwszy, zapraszamy do obejrzenia filmiku o Chórtowni z udziałem dyrygentów polskich chórów i naszego najstarszego stażem wolontariusza, Dobrego Ducha:

Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza 

thumb__zwiazek_ormian_150_resize_600_600Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o kulturze i historii Ormian, w szczególności Ormian polskich. Organizuje m. in. cykliczne Dni Kultury Ormiańskiej, przybliżające polskiemu społeczeństwu ogromny wkład wniesiony przez Ormian w naukę, kulturę i sztukę Rzeczpospolitej na przestrzeni minionych 650 lat wspólnej historii. Więcej o nas: https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Ormian-w-Polsce-im-Ks-Abpa-J%C3%B3zefa-Teodorowicza-1446471025637119/?fref=ts
Armenian Choral Conductors Association (ACCA)

thumb_acca_resize_600_600.pngIt was founded in 2013 and serves as a link between the choirs and conductors in Yerevan, in the regions of Armenia and in Diaspora communities and thus will create a prosperous ground for the further development of choral art. It has almost one hundred members - choral conductors. We want to open new doors for choral art, for the development of the conductors’ skills, experience exchange with foreign conductors and the preservation of the Armenian song. Thanks to cooperation with Chórtownia there were organised many interesting international choral projects - "Treasures of Music: Armenia" is one of them.
A oto główne organizatorki

Anna Olszańska, Prezes Związku Ormian w Polsce
thumb_AnnaOlszanska2_resize_600_600.jpg

Christina Sheroyan, Prezes ACCA, dyrygent chóralny, koordynuje projekt od strony ormiańskiej. 
Phone/viber +374 93 75 75 87, [email protected]

thumb_christina_resize_600_600.jpg


Justyna Dziuma, Prezes Fundacji Chórtownia i spiritus movens projektu. 
Tel. +48 507075679, [email protected]

thumb_dziuma_resize_600_600.jpg


Wspierają nas

thumb_wspieraja_resize_600_600.jpg

Dziękujemy! Շնորհակալություն! Thank you! Спасибо! 


English version
thumb_mountain-2021755_1280_resize_600_6

Armenian music is little known. Actually - not known at all. Foreigners asked about Armenian culture sometimes enumerate Aram Khachaturian, some of them add Charles Aznavour ... and that's it. Yet Armenia and it neighbour Georgia are ancient, beautiful, rich nests of music of our civilisation. Monodic Armenian chants are roots of Gregorian chants. Georgian polyphony is the world's oldest polyphonic  way of singing, with harmony still thilling contemporary listener.

What we collect money for

We want to produce 3,000 CDs containing Armenian music sang by choirs from all over the world. All participating choirs will get some copies for themselves. Part of the stock will be given to the organizers. The disc will not be for sale, and it will get you only as a reward in this crowdfunding campaing or later, through direct contact with one of the organizers.

Most of the choirs participate in this project for free or symbolically contribute to the costs of issue. However, they are too small amounts of money to realize our plan. We have to finance not only the production of discs and booklets with information about performers and Armenia (booklet will be in English, the Polish translation is in the description on page Chórtownia), but very expensive shipping albums released to the part of choirs to Armenia and other countries, that other choir will come.

Issued album will include traditional choral works by Armenian composers (mainly Komitas, which for Armenians is the most important composer and national hero). The album will be the compilation of the best selected choirs from Armenia, Polish, German, and perhaps even from other countries, because the contest is still running.

On the video you can listen to one of Armenian choirs:Ambasadors

Ambassador of our project is Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

thumb_ksiadz%20Isakowicz-Zaleski%20autor


How to support us?

Supporting this crowdfunding campaign is also OK, but please take into consideration, that shipping costs abroad from Poland are quite expensive, so we'd encourage you to choose rewards that can be delivered by means of internet or please add some sum for shipping costs to the reward you have chosen.

We'd like to ask you to make payPay  transfer for [email protected]

For bank transfers from Armenia, please use this ACCA account:
VTB Bank Հայ Երգչախմբային Դիրիժորների Ասոցիացիա 160 630 038 430 00 (AMD)

One of forms of supporting is informing other people about it. Please share this information to your friends and families, through social media, blogs, radio, TV and other existing ways of communication ;)  We are very eager to complete this project, because we know how choirs who already qualified to it wait for this CD... 

Rewards

Among rewards for people who will support this project there are following rewards: 

Name of the Donor calligraphed in Armenian alphabet
It can be also other name designated by a Donor - a friend or a family member. We will send it scanned in electronic format.
Here goes an anecdote: one day a three-person Polish-Moldovan delegation came to the a press conference in Yerevan and saw five elegantly prepared chairs, every of them described with a name, to make it clear who where should sit. Described. In Armenian alphabet... One of these plaques can be seen below on a photo in "Who we are" section ;)

thumb_armenian_alphabet2_resize_600_600.


Badges of Silver, Golden or Plaitinium Chórtownik, and a title of Chórtownia's Friend
Chórtownia portal users will get one of these badges at their profiles. These profiles will be showed under "Ambassadors and Friends" link in Chórtownia.

thumb_odznaki_resize_600_600.png

The CD with Christmas carols "O Magnum Mysterium" performed by Chamber Choir Lege Artis from Cracow, directed by Agnieszka Jochymek-Trela

thumb__lege_resize_600_600.png

"The Sound of Europe II"  CD, containing traditional choral music from Poland, Ukraine, Hungary, Moldova, Bulgaria, Georgia and Armenia

thumb_sound_resize_600_600.jpg


Supper in Yerevan
We are sure, that among our Donors are people, who dream about visiting Armenia and are going to visit this country in the nearest future. One of our exclusive rewards for supporting our project is a supper in Yerevan with Christina Sheroyan, one of main organisers, who is also a choral conductor and a pianist.

thumb_kolacja_resize_600_600.jpg 

... and some other interesting rewards, available in the column to the right. Enjoy! :)


Who we are
Organisers of this campaign are: Union of Armenians in Poland after archbishop Joseph Teodorowicz, Armenian Choral Conductors' Association and Chórtownia Foundation 

Chórtownia Foundation 
thumb__chortownia_logo_m_resize_600_600.
It is a Polish NGO promoting choral activities as a way of life and supporting international cultural exchange in the field of choral music. Founded only in 2014, it runs the biggest choral portal in this part of Europe, called "Chórtownia" www.chortownia.org  (which can be translated as „choral stock”), that groups over 950 choirs from several countries (mainly from Poland). It also helps organising international concert torunees for choirs. It also supports World Choral Day organised by International Choral Music Federation. 

Union of Armenians in Poland. after archbishop Józef Teodorowicz 
It is engaged in popularizing knowledge about the culture and history of Armenians, especially the Polish Armenians. It organizes e.g. Armenian Culture Days, showing to Polish society enormous contribution made by Armenians in science, culture and art of the Republic of Poland over the past 650 years of common history. More on https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Ormian-w-Polsce-im-Ks-Abpa-J%C3%B3zefa-Teodorowicza-1446471025637119/?fref=ts

Armenian Choral Conductors Association (ACCA)
It was founded in 2013 and serves as a link between the choirs and conductors in Yerevan, in the regions of Armenia and in Diaspora communities and thus will create a prosperous ground for the further development of choral art. It has almost one hundred members - choral conductors. We want to open new doors for choral art, for the development of the conductors’ skills, experience exchange with foreign conductors and the preservation of the Armenian song. Thanks to cooperation with Chórtownia there were organised many interesting international choral projects - "Treasures of Music: Armenia" is on of them.

And here are the main organisers

Anna Olszańska, President of Union of Armenians in Poland
thumb_ania_resize_600_600.jpg


Christina Sheroyan, choral conductor, ACCA President, project coordinator in Armenia. 
Phone/viber +374 93 75 75 87, [email protected]

thumb_christina_resize_600_600.jpg


Justyna Dziuma, Chórtownia Foundation president and spiritus movens of this project. 
Phone/viber/whatsapp +48 507075679, [email protected]

thumb_dziuma_resize_600_600.jpg


Our partners and supporters

thumb_wspieraja_resize_600_600.jpg

Thank you! Dziękujemy! Спасибо! Շնորհակալություն!
Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę