IX Kongres Republikański

Projekt
zakończony
25370
/ 30000 zł
136
wspierających
 
.IX Kongres Republikański

Data: 8 X 2016

Miejsce: Palladium, ul. Złota 9, Warszawa

Godzina startu: 10:00

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/582952501894086/

Program IX Kongresu Republikańskiego:
 • 10:00-11:00 Rejestracja.
 • 11:00-11:15 Otwarcie kongresu.
 • 11:15-11:30 Prezentacja historii Ruchu Republikańskiego.
 • 11:30-12:00 Wystąpienie specjalne.
 • 12:00-12:45 Jak Polska się republikanizuje? O sukcesach idei republikańskiej. Uczestnicy: Marcin Chludziński, Bartosz Marczuk, Marcin Roszkowski, Mariusz Staniszewski (moderator).
 • 12:50-13:30 Pokolenie buntu. Jakie cele ma dzisiejsza młodzież? Uczestnicy: Kamil Rybikowski, Krzysztof Bielak, Włodzimierz Dola, Szymon Dziubicki, Piotr Głowacki, Mateusz Groszyk, Krzysztof Bosak (moderator).
 • 13:30-14:30 Obiad.
 • 14:30-15:15 Idea republikańska wczoraj i dziś. Uczestnicy: dr Dariusz Karłowicz, Bartłomiej Radziejewski, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Andrzej Waśko, dr Wojciech Stanisławski (moderator).
 • 15:20-16:05 Polska płonie. Jak zasypać podziały i zbudować zgodę narodową? Uczestnicy: Joanna Lichocka, Mariusz Staniszewski, Marek Wróbel, Aleksandra Rybińska (moderator).
 • 16:05-16:20 Przerwa kawowa.
 • 16:20-17:05 Świadomość kształtuje byt. Jak stan ducha narodu wpływa na jego rozwój gospodarczy? Uczestnicy: Paweł Gruza, Rafał Wójcikowski, Tomasz Wróblewski, Marek Wróbel (moderator).
 • 17:10-17:55 Rzeczpospolita AD 2030. Do jakiego ideału dążymy? Uczestnicy: Anna Młynarska-Sobaczewska, Paweł Grzegorczyk, Marek Dietl, Radosław Żydok (moderator).
 • 17:55-18:00 Zakończenie części oficjalnej kongresu.
 • 20:00-20:30 Quiz z wiedzy o Ruchu Republikańskim.
 • 20:45-22:45 Wspólne oglądanie meczu Polska - Dania

O naszym projekcie

Kongres Republikański to święto całego środowiska polskich republikanów. Spotkajmy się na nim, aby porozmawiać o ideach, które definiują dzisiejszą i jutrzejszą politykę. Razem poszukajmy odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską.

thumb_7-kongres_resize_600_600.jpg

Na IX Kongresie Republikańskim chcemy przede wszystkim pokazać, jaki jest stan naszego środowiska w nowej rzeczywistości i wzmocnić więzi, które nas spajają. Ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne gruntownie przebudowały polską scenę polityczną, a wielu republikanów stało się czynnymi uczestnikami tych zmian. Porozmawiajmy o tym, co udało się nam osiągnąć i co jeszcze musimy zrobić, aby Polska stała się prawdziwą republiką – dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Przypomnijmy głośno, że władza to nie przywileje, ale obowiązki i odpowiedzialność.

Biuro organizacyjne wydarzenia znajduje się w Fundacji Republikańskiej, ale Kongres jest projektem całego środowiska republikańskiego w Polsce. Zapraszamy do uczestnictwa w nim wszystkich, od lewa do prawa. Warunkiem jest zgodność z trzema najważniejszymi zasadami naszego środowiska: prymat dobra wspólnego nad partykularnymi interesami, troska o podmiotowość państwa polskiego i ochrona życia. Jeśli są to również Twoje wartości, to jesteś jednym z nas. 

Nasz projekt to kontynuacja cyklicznych wydarzeń, które jako Fundacja Republikańska organizowaliśmy w poprzednich latach. Do tej pory odbyło się osiem Kongresów Republikańskich, a każdy z nich poświęcony był wybranej myśli przewodniej. Dyskutowaliśmy podczas nich o sprawach metafizycznych i bardzo przyziemnych. Omawialiśmy zarówno prądy filozoficzne, która definiują współczesną politykę, jak i konkretne propozycje rozwiązań problemów, z którymi musi poradzić sobie władza publiczna.

thumb_8-kongres_resize_600_600.jpg

IX Kongres Republikański odbędzie się 8 października 2016 roku w Kinie Palladium. Drzwi otworzymy o 10:00, a oficjalne rozpoczęcie zaplanowaliśmy na 11:00. Część merytoryczna potrwa do godziny 18:00, po której – w tym samym miejscu – przewidujemy czas na integrację. Dobrze więc, abyście zarezerwowali sobie cały dzień :).

Pracujemy obecnie nad szczegółowym programem wydarzenia. Będziemy na bieżąco informować o potwierdzonych gościach i panelach dyskusyjnych.

O nas

Fundacja Republikańska jest organizacją pozarządową typu think-tank, założoną w październiku 2009 roku. Podstawowym polem naszego funkcjonowania jest budowa i rozwijanie zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego. Zajmujemy się monitorowaniem działań organów władzy i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Najczęstszą formą naszej aktywności jest publikacja raportów, w których analizujemy stan obecny poszczególnych dziedzin lub działów administracji państwa i proponujemy konkretne rozwiązania problemów lub usprawnienia procesów. Pracujemy również w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Podstawowym projektem w tych dziedzinach jest kwartalnik republikański „Rzeczy Wspólne”.

Fundację Republikańską tworzą osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

Łączy nas zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:

 • kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi,
 • zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym,
 • kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej

thumb_ixkongresrepublikanski_resize_600_


Więcej o nas na:

facebook

strona www

twitter

Regulamin komentowania

Wybierz nagrodę