Dotujesz projekt "KONSERWACJA DZIEŁA F. GUARDIEGO ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE"

Ten projekt zostanie stworzony pod warunkiem, że zostanie zebrana niezbędna suma 29820 PLN do dnia 11.03.2019. W przeciwnym razie pieniądze zostaną zwrócone wpłacającym.

Wybierz nagrodę

Powrót do strony projektu